Societatea de avocatură a asigurat poziția unui client (grup de companii), pentru situația neîndeplinirii obligațiilor asumate de acționari. Prin contractul întocmit, clientul poate invoca o clauză penală prevăzută în contractul de vânzare – cumpărare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Este vorba despre un caz complex, care a implicat abilitatea de a adapta clauzele contractuale la interesele clientului.

Societatea de avocatură a asigurat poziția unui client pentru situația neîndeplinirii obligațiilor asumate de către un alt acționar. Prin contractul întocmit, clientul poate executa ipoteca asupra acțiunilor.

Am acordat zi de zi consultanță clienților în operațiunile de business pe care aceștia le derulau pe teritoriul României. Consilierea a constat în explicarea legislației românești, întocmirea de contracte de ipotecă, sfaturi în vederea recuperării unor creanțe și acordarea de credite de către acționari companiilor deținute, înțelegeri între acționari și o diversitate de chestiuni juridice privind drepturile de vot, neîndeplinirea obligațiilor de către acționari, modificări de documente corporative etc..

Societatea de avocatură a fost consultant juridic în cadrul unei tranzacții complexe de fuziuni și achiziții, care a presupus un transfer de părți sociale între două companii mari care aveau drept active spații de depozitare, terenuri, mașini industriale și multe altele. Societatea a consiliat cu succes clientul, pentru ca acesta să-și atingă scopurile fixate în cadrul acestei tranzacții.

Societatea de avocatură a restructurat o facilitate de credit de valoare mare, accesată de un client. Datorită restructurării, acesta a reușit să achite o parte din credit în cadrul procesului de reorganizare. Restul datoriei a fost rescadențat pentru perioada în care compania a fost reintegrată în circuitul economic. Am asistat și reprezentat clientul în instanță în procedura de insolvență.

Departamentul de litigii al societății noastre de avocatură s-a ocupat de gestionarea mai multor datorii ale unor companii, rezultatul colaborării cu clienții în cauză fiind continuarea, de către aceștia, a operațiunilor în România.

Societatea de avocatură a consiliat și reprezentat clienți în procedurile de restructurare și insolvență, negociind în numele acestora cu băncile, reușind să reducă o parte din pretențiile financiare ale creditorilor negarantați, sfătuind și, totodată, întocmind pentru clienți planul de reorganizare.

Am reprezentat o firmă de leasing în procedurile de executare silită a debitorilor.

Societatea de avocatură a reprezentat un client în procedura de sistare a unei executări silite abuzive, demarate de o companie de leasing, recuperând vehiculele și autoturismele ce fuseseră preluate abuziv de aceasta.

Societatea de avocatură a consiliat și reprezentat cu succes o mare companie din România într-un litigiu împotriva altei companii românești, având ca obiect un act de punere în posesie a unei mașinării industriale.

Am reprezentat o mare companie din România, ce fusese chemată în judecată de o altă companie, ce dorea să îl oblige pe clientul nostru să semneze un contract de asociere în participațiune pentru un proiect. Rolul nostru a fost acela de a respinge pretențiile nefundamentate asupra clientului. Am reușit acest lucru obținând sentințe favorabile în instanțe la toate nivelurile.

Societatea de avocatură a consiliat și reprezentat cu succes fostul director al unei mari companii manufacturiere din România, ce fusese privatizată, într-un proces care avea ca obiect pretenții pecuniare.

Am consiliat și reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar de top din România, în câteva litigii ce aveau ca obiect anularea unor antecontracte sau contracte de vânzare – cumpărare, pentru a respinge aceste pretenții