Astfel, in conformitate cu prevederile respectivului Ordin, operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali, pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ca, la ora inceperii programului de lucru sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, intr-un registru de bani personali, special intocmit in acest sens. Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta.

Orice suma de bani inregistrata in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului de lucru, nu reprezinta suma justificata prin registrul de bani personali. Acesta se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

La solicitarea organelor de control, atunci cand se afla in incinta unitatii de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in care isi desfasoara activitatea si in timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat sa prezinte sumele de bani detinute.  Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Operatorul economic notifica organului fiscal competent administrarea si constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin.

Organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite. Registrul de bani personali se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control. Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.