Conform prevederilor Ordinului, contribuabililor/platitorilor declarati inactivi li se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, incepand cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate. Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA datorita declararii inactivitatii fiscale, la reactivare vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii Deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

Contribuabilii declarati inactivi potrivit procedurii aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza aceasta calitate, pana la indeplinirea conditiilor de reactivare prevazute de lege.

In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.

Declararea in inactivitate a contribuabililor aflati in situatia  sus-mentionata nu se poate face inainte de implinirea termenului de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d) –g) din Codul de procedura fiscala, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

– inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului;

– durata de functionare a societatii este expirata;

– societatea nu mai are organe statutare;

– durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

In sensul prezentei proceduri, prin obligatie declarativa se intelege obligatia de depunere a urmatoarelor formulare: 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”; 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”; 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”;  300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata”; 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;  390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri”; 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

Nu se inscriu in evidenta contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificarilor transmise de organul fiscal central, depun declaratiile fiscale aferente perioadei de referinta, pana la expirarea termenului de 15 zile prevazut in continutul notificarii.

Decizia de declarare in inactivitate produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

De asemenea, pentru a fi declarati inactivi, in sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica trebuie sa se afle in una dintre urmatoarele situatii:

a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b) organul fiscal central constata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

c) inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului;

d) durata de functionare a societatii este expirata;

e) societatea nu mai are organe statutare;

f) durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.