Compartimentul cu atributii in gestiunea declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent in administrarea contribuabilului este abilitat sa stabileasca din oficiu impozitele, taxele si contributiile cu regim de autoimpunere sau retinere la sursa  pentru obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal. Stabilirea obligatiei de plata se efectueaza pentru fiecare impozit, taxa sau contributie cuprinsa in vectorul fiscal atasat fiecarui contribuabil si pentru fiecare perioada fiscala pentru care nu au fost depuse declaratii, conform legii, prin estimare, dupa regulile proprii impozitului, taxei sau contributiei supuse impunerii din oficiu.

Compartimentul de specialitate compara obligatiile fiscale declarate cu obligatiile de declarare inscrise in vectorul fiscal atasat fiecarui contribuabil si editeaza Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative. Acesta are obligatia sa instiinteze contribuabilii in legatura cu depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, prin comunicarea unei instiintari. In termen de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor, compartimentul de specialitate actualizeaza Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, prin eliminarea contribuabililor care, ca urmare a instiintarilor primite, au depus declaratiile fiscale. Dupa expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor compartimentul de specialitate verifica existenta a cel putin 4 declaratii fiscale in perioada supusa analizei.

Perioada supusa analizei este o perioada anterioara de 24 de luni de la luna pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.

Compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind impunerea din oficiu in care se consemneaza elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate in scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor si contributiilor. Ulterior se emite formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”.

In cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza la data depunerii declaratiei fiscale.

Decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza si din initiativa organului fiscal, prevedere introdusa prin Ordinul sus – mentionat.

Totodata, prin acelasi Ordin au fost modificate si republicate formularele „Referat privind impunerea din oficiu”, precum si “Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”.