Potrivit normelor europene, detasarea are o semnificatie diferita de cea data de art. 45 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, situatia in care un salariat care isi desfasoara activitatea intr-un stat membru pentru un angajator este trimis de catre angajatorul sau in alt stat membru pentru a lucra in folosul unui beneficiar. Directiva 96/71/CE defineste lucratorul detasat ca fiind „un lucrator care, pe o perioada limitata, isi desfasoara munca pe teritoriul unui stat membru, diferit de cel in care lucreaza in mod normal”, definitie care rezulta si din art. 3 din Legea nr. 344/2006.

Referitor la detasarea realizata de angajatorii din Romania pe teritoriul altor state ale Uniunii Europene nu exista nici la ora actuala o reglementare specifica, singura institutie similara fiind cea a detasarii reglementate de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Absenta unui cadru legal specific a condus, in practica, la aplicarea si interpretarea in mod diferit, de catre angajatori, a detasarii transfrontaliere, notiune care nu trebuie confundata cu cea din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta, aceasta se aplica intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca in conditiile stabilite la art. 4 alin. (1);  intreprinderilor stabilite pe teritoriul Romaniei care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati cu care au stabilite raporturi de munca, in conditiile stabilite la art. 4 alin. (2).

De asemenea, legea se aplica in cazul in care intreprinderile iau una dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational: detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea; detasarea unui salariat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea; punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

Salariatii detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin legea romana si/sau prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la: durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic; durata minima a concediilor anuale platite; salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare; conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara; sanatatea si securitatea in munca; masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri; egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

Personalului angajatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, care efectueaza operatiuni de transport international, fiind trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene si care nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 4 alin. (2), i se aplica prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de drepturile prevazute la art. 44 alin. (2) din acelasi act normativ.

Intreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decat intreprinderile stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene