Programul de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara stabileste continutul minimal al inspectiilor economice – financiare, respectiv entitatile la care se efectueaza controlul, actiunile de control si perioada desfasurarii controlului.

Procedura de selectie a operatorilor economici ce urmeaza a fi inclusi in programele de activitate se face in baza unei analize de risc, in conformitate cu Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economic – financiare, folosindu-se urmatoarele criterii: importanta operatorului economic (regionala, locala); situatia economico-financiara (inclusiv, dar nelimitandu-se la pierderi, creante); facilitati acordate (inclusiv, dar nelimitandu-se la subventii/transferuri, credite interne si externe cu garantia statului); raportarea si indeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli; perioada de la precedenta verificare de aceeasi natura si cu aceleasi obiective si pana la implinirea termenului de prescriptie; solicitari ale unor institutii/autoritati publice. In programul de activitate anual, trimestrial si lunar sunt cuprinse, in principal, entitatile cu grad ridicat de risc.

Durata de desfasurare a controlului se stabileste in functie de structura organizatorica si volumul activitatii entitatii, obiectivele actiunii de control si perioada supusa controlului.

Directia generala de inspectie economico- financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice va respecta urmatoarele etape si termene in procesul de elaborare si aprobare a programelor de activitate:

a)     intocmeste, pana la data de 15 octombrie inclusiv, proiectul propriului program de activitate anual;

b)    analizeaza, centralizeaza si coreleaza proiectele programelor de activitate anuale, defalcate pe trimestre si luni, transmise de catre fiecare structura teritoriala de inspectie economico-financiara, precum si proiectul programului propriu de activitate;

c)     formuleaza si transmite catre structurile teritoriale de inspectie economico-financiara, in vederea revizuirii, pana la data de 31 octombrie inclusiv, eventuale modificari/completari ale proiectelor programelor de activitate transmise de acestea;

d)    analizeaza, centralizeaza si intocmeste proiectul programului de activitate anual pentru intregul aparat de inspectie economico-financiara, cu defalcarea pe trimestre si pe luni, si il transmite, pana la data de 20 noiembrie inclusiv, Curtii de Conturi a Romaniei in vederea corelarii cu programul de activitate al acesteia;

e)     transmite spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, proiectul de program corelat cu programul de activitate al Curtii de Conturi a Romaniei, sub semnatura directorului general al Directiei generale de inspectie economico-financiara;

f)     in termen de maximum 5 zile lucratoare de la aprobare, transmite programul fiecarei structuri teritoriale de inspectie economico-financiara.