Potrivit respectivei legi, persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real, au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel.

A fost modificat si articolul cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, respectiv aceasta se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

Conform prevederilor legii nou publicate, prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.

In plus, daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, societatea-mama poate prezenta un singur raport de audit asupra situatiilor financiare anuale depuse, in cazul in care societatea-mama are obligatia de auditare.

Atunci cand societatea-mama are obligatia sa intocmeasca si sa depuna si situatii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.

Prezenta lege a intrat in vigoare in data de 05.06.2015 si, pe cale de consecinta, Legea contabilitatii nr. 82/1991, urmeaza a se modifica si articolele vor primi o noua numerotare.