Prevederile generale ale legii sus-mentionate stabilesc faptul ca operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie, operatiunile de incasari si plati in numerar vor putea fi efectuate doar cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)     incasari de la persoanele sus-mentionate, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

b)    incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele sus-mentionate, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

c)     plati catre persoanele sus-mentionate, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d)    plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e)     plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

 

Potrivit prevederilor legale, sunt instituite urmatoarele interdictii:

 

1.   Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

2.     Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele sus – mentionate pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

3.     Operatiunile de incasari in numerar reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

 

Cu toate acestea, legea prevede derogari de la plafoanele – limita stabilite, pentru urmatoarele operatiuni:

a)     depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in automatele de incasari in numerar;

b)    plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;

c)     plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;

d)    retragerea de numerar din conturi deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice;

e)     transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii;

f)     depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Amenzile pentru sanctionarea nerespectarii prevederilor prezentei legi sunt cuprinse intre 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de lege pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei, sau sume intre 3.000 lei si 4.500 lei.

 

 

Prezentele prevederi mentionate in Capitolul 1 al Legii, urmeaza sa intre in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.