Concomitent cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 25/26.08.2014, urmeaza a fi modificate si completate urmatoarele acte normative privind regimul strainilor in Romania: Ordonanta de Urgenta nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania si Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Ordonanta reglementeaza aspectele referitoare la incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei, stabilind urmatoarele:

Obligativitatea angajarii strainilor cu sedere legala in Romania, numai in baza avizului de angajare obtinut de la angajotor, exceptie facand strainii care: au acces liber pe piata muncii din Romania, in baza tratatelor incheiate de Romania cu alte state; desfasoara activitati didactice sau stiintifice, in conditiile stabilite prin ordonanta; desfasoara activitati temporare solicitate de ministere sau alte autoritati administrative; sunt numiti la conducerea unei filiale sau sucursale din Romania a unei companii care are sediul in strainatate; beneficiaza de un drept de sedere pe termen lung in Romania;  beneficiaza de un drept de sedere temporara pentru studii; au dobandit o froma de protectie in Romania; solicitantii de azil; strainii tolerati, astfel cum este prevazut in art. 3 din Ordonanta:

(2) Prin exceptie de la alin. (1), nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei a strainilor din urmatoarele categorii:

a) strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;

b) strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

d) strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada in acest sens;

e) strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;

f) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;

g) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;

h) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) strainii care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;

k) solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piata fortei de munca potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;

l) strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.”

Conditiile in care se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari avizul de angajare, si documentele necesare eliberarii acestuia:

„Art. 4. – (1) Avizul de angajare se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la cererea angajatorului daca sunt indeplinite conditiile generale prevazute la alin. (2) si conditiile speciale prevazute de prezenta ordonanta in functie de tipul de lucrator.  (2) Conditiile generale pentru eliberarea avizului de angajare sunt urmatoarele:

a) angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului;

b) angajatorul are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal;

d) angajatorul nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e) contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;

f) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a)e)g) si h)art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) –d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Conditiile generale si speciale in care se elibereaza avizul de angajare pentru lucratorii pemanenti/stagiari/sezonieri/transfrontalieri, inalt calificati, cat si documentele justificative ce urmeaza a fi depuse de catre angajator pentru a face dovada indeplinirii conditiilor speciale:

„Art. 7. – (1) Avizul de angajare pentru lucratori permanenti se elibereaza angajatorului in vederea incadrarii in munca a unui strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare, in situatia in care se mentin conditiile de angajare pe locul de munca respectiv.

(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori permanenti sunt urmatoarele:

a) angajatorul a depus diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, de catre un cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, de catre un cetatean al Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;

b) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata;

c) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei.

„Art. 9. – (1) Avizul de angajare pentru lucratori stagiari se elibereaza exclusiv angajatorului persoana juridica in vederea incadrarii in munca a unui strain pentru efectuarea unui stagiu cu durata determinata in scopul obtinerii unei calificari profesionale sau imbunatatirii pregatirii profesionale, precum si al imbunatatirii cunostintelor lingvistice si culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungita.

(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori stagiari sunt urmatoarele:

a) angajatorul a depus diligente pentru incadrarea in munca in vederea efectuarii stagiului a unui cetatean roman, a unui cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, a unui cetatean al Confederatiei Elvetiene sau a unui strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;

   b) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain pentru efectuarea unui stagiu cu durata determinata in scopul obtinerii unei calificari profesionale sau imbunatatirii pregatirii profesionale, precum si al imbunatatirii cunostintelor lingvistice si culturale;

   c) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile de studii sau calificare profesionala pentru efectuarea stagiului si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei.”

 

„Art. 11. – (1) Avizul de angajare pentru lucratori sezonieri se elibereaza angajatorului in vederea incadrarii in munca a unui strain intr-un sector in care activitatea se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata determinata care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni. Contractul individual de munca nu poate fi prelungit.

(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri sunt urmatoarele:

   a) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata determinata care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni;

   b) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca.”

 

„ Art. 13. – (1) Avizul de angajare pentru lucratori transfrontalieri se elibereaza angajatorului in vederea incadrarii in munca intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, a unui strain, cetatean al unui stat ce are frontiera comuna cu Romania si care locuieste in zona de frontiera a statului respectiv. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare.

(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori transfrontalieri sunt urmatoarele:

   a) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata, un strain, cetatean al unui stat ce are frontiera comuna cu Romania si care locuieste in zona de frontiera a statului respectiv;

   b) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare in Romania pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei.”

 

Art. 15. – (1) Avizul de angajare pentru lucratori inalt calificati se elibereaza exclusiv angajatorului persoana juridica in vederea incadrarii in munca a unui strain pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare.

(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori inalt calificati sunt urmatoarele:

   a) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an, si sa ii plateasca un salariu de cel putin 4 ori castigul salarial mediu brut;

   b) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea locului de munca inalt calificat si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei.”

 

Conditile pe care trebuie sa le indeplineasa beneficiarul prestarii de servicii, in vederea detasarii pe teritoriul Romaniei a unui strain:

„Art. 21. – (1) Beneficiarul prestarii de servicii, care functioneaza in mod legal, poate primi in vederea desfasurarii unei activitati lucrative pe teritoriul Romaniei un strain angajat al unei persoane juridice cu sediul in strainatate, numai daca:

a) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, potrivit legislatiei in vigoare, si nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;

b) are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita detasarea strainului;

d) nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011, cu modificarile ulterioare, in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal;

f) contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca stabilit potrivit art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;

g) strainul care urmeaza a fi detasat indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a)e)g) si h)art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) –d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Contraventiile si sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei si modalitatea de constatare a acestora:

„Art. 35. – Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii prevazute la art. 26 alin. (1) sau a modificarii elementelor prevazute in aceasta comunicare, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 33, cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei;

c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 34, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Art. 36. – (1) Primirea la munca a pana la 5 straini fara drept de munca pe teritoriul Romaniei constituie contraventia prevazuta la art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii.

(2) In cazul in care contraventia prevazuta la alin. (1) priveste primirea la munca a unor straini cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei, se poate aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) pierderea totala ori partiala a dreptului angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii de a beneficia de prestatii, ajutoare ori subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor ori subventiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii pe o perioada de pana la 12 luni inainte de constatarea faptei;

d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori a punctelor de lucru in care s-a savarsit contraventia sau retragerea temporara ori definitiva a licentei de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.”