A intrat in vigoare Ordonanta nr. 9/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Potrivit prevederilor Ordonantei, fata de vechea reglementare, a fost introdusa o noua prevedere cu privire la “garantia legala de conformitate” care reprezinta protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta si „produsul de folosinta indelungata”, care reprezinta un produs complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere.

Potrivit noilor reglementari, “Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator,                                                             luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare”. Fata de reglementarea anterioara, termenul de 15 zile curge si de la data la care a fost predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

De asemenea, in plus fata de veche reglementare se prevede ca: “Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legala de conformitate si cel al garantiei comerciale si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator/unitatea service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator. Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data preschimbarii produsului.

Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinta indelungata, obtinute prin tragere la sorti la tombole, castigate la concursuri si similare sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de catre operatorii economici.