Cetăţenia română se poate acorda atât persoanelor care au pierdut acest statut, cât şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv, cu condiția ca aceștia din urmă să ceară redobândirea ei. Dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române include certificate ce au nevoie de legalizare, declaraţii, precum şi dovezi privind data la care cetăţenia a fost pierdută. Un avocat specializat în obţinerea cetăţeniei şi imigrări se poate ocupa de obţinerea documentaţiei necesare şi întocmirea dosarului, în vederea obținerii cetăţeniei, susţin avocaţii specialializați în dobândirea cetățeniei și imigrări de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Cetăţenia română este reacordată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Condiția impusă de lege este ca solicitantul să dovedească prin comportamentul, acţiunile şi atitudinea sa loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni. De asemenea, solicitantul trebuie să fie o persoană cu un comportament adecvat şi să nu fi fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

În principiu, solicitantul trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți. In cazul minorilor, procedura presupune în mod obligatoriu consimțământul atât al părinților, cât și al minorului cu privire la redobândirea cetățeniei române.

În baza acestor prevederi legale, cetăţenia română va fi acordată solicitantului, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în România sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

 

Actele necesare pentru redobândirea cetățeniei sunt:
1. Pașaport,
2. Cazier eliberat de autoritățile române
3. Certificat de căsătorie legalizat la notar
4. Dacă aplicantul nu a fost anterior cetățean român, are nevoie de următoarele dovezi ale statutului social (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat privind schimbarea numelui/prenumelui, certificat de deces sau divorț etc. ) pentru ascendenți (părinți sau bunici) foști cetățeni români.

Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români. Aplicantul trebuie să depună:
– Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;
– Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
– Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
– Acte de stare civilă  pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
– Acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori;
– Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române;
– Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române. Dacă nu există o asemenea dovadă, sunt necesare: certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, prin care petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia; acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România.

Persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România trebuie să mai depună și: dovada locuinței în România, dovada sursei legale de existență în România.

Cetăţenia română se redobândeşte de la data depunerii jurământului de credinţă față de România.

Pentru a redobândi cetățenia română este indicat să apelaţi la serviciile unui avocat specializat în obținerea cetățeniei și imigrări. Acesta vă poate ajuta să întocmiţi dosarul necesar ca la carte, având astfel şanse mari de reuşită. De asemenea, dacă Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie refuză să aprobe cererea solicitantului, un avocat poate deschide o acţiune în instanţă pentru a câştiga acest drept pentru client, susţin avocaţii specializaţi în obţinerea cetăţeniei şi imigrări ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.