O companie este în stare de insolvență dacă în termen de 60 de zile de la scadență nu a reușit să achite datoria către un creditor. Legea nr. 85/2014, numită și legea insolvenței, impune o valoare a pragului datoriilor pentru care poate fi solicitată insolvența, și anume de 40.000 de lei.

Procedura insolvenței are la bază o cerere depusă la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulți creditori, ori de către persoanele sau instituțiile prevăzute expres de lege.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile intrării în insolvență, debitorul are obligația legală să depună cererea de deschidere a procedurii insolvenței în maximum 30 de zile de când a apărut starea de insolvență. De asemenea, acesta trebuie să atașeze cererii dovada notificării organului fiscal competent. Pentru depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, debitorul poate apela la serviciile unui avocat specializat în restructurări și insolvență care, pe lângă acest demers, îl poate consilia și în privința pașilor ce trebuie urmați ulterior, potrivit casei de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Debitorul poate depune cererea și atunci când consideră că apariția stării de insolvență este iminentă. Legea nr. 85/2014 prevede însă și că introducerea prematură, cu rea-credință, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.

 

La momentul depunerii cererii pe rolul instanței de judecată, aceasta trebuie sa fie însoțită de următoarele acte:

 

 1. a) ultima situație financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
 2. b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate;
 3. c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință;
 4. d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
 5. e) contul de profit și pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
 6. f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu răspundere nelimitată, pentru societățile în nume colectiv și cele în comandită;
 7. g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
 8. h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității;
 9. i) o declarație pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăților agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
 10. j) o declarație pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii și/sau acționarii/asociații/asociații comanditari care dețin controlul debitorului nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, și infracțiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
 11. k) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
 12. l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora;
 13. m) dovada codului unic de înregistrare;
 14. n) dovada notificării organului fiscal competent.

 

 

Compania are cu atât mai multe șanse de restructurare cu cât depune mai devreme cererea de intrare în insolvență. De-a lungul anilor, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a consiliat numeroarse societăți aflate în stare de insolvență, precum și manageri de companii aflate în insolvență. Avocații Pavel Mărgărit și Asociații au reușit ca, prin consilierea oferită, să ajute companiile să se restructureze cu succes și să se reintegreze în mediul economic. Rezultatele sunt cu atât mai importante cu cât doar 5% din companiile insolvente reușesc o restructurare de succes.

 

*****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.