Conditiile de desfasurare a activitatilor prestate de copil in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling, potrivit prevederilor Hotararii, se desfasoara cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)     sa nu se constituie in munci periculoase pentru copii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

b)    sa se desfasoare, in functie de varsta copilului, in urmatorul interval orar: 9,00-17,00 pentru copiii cu varsta sub 5 ani, 8,00-20,00 pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani, 7,00-22,00 pentru copiii cu varsta peste 12 ani;

c)     durata activitatii sa nu depaseasca o ora pe saptamana, de preferinta repartizata in zile diferite, in cazul copiilor cu varsta sub un an, 2 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani, 4 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani si 6 ore pe zi in cazul copiilor cu varsta peste 12 ani, fara a se lua in calcul pauzele scurte dupa fiecare activitate continua in parte, dar nu mai mult de 12 ore pe saptamana pentru muncile efectuate pe durata anului scolar, cu conditia efectuarii acestora, cu precadere, in afara orelor de curs;

d)    activitatea continua sa fie prestata maximum 15 minute de catre copiii cu varsta sub 1 an, maximum 30 minute de catre copiii cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani si maximum 45 minute de catre copiii cu varsta peste 5 ani;

e)     numarul de repetitii de orice fel, precum si orice etapa menita sa asigure buna desfasurare a activitatilor, indiferent de natura acestora: spectacol, repetitie, antrenament, sedinta foto, filmare si altele asemenea sa nu depaseasca una pe zi in cazul copiilor cu varsta sub 1 an si doua pe zi in cazul copiilor cu varsta de peste 1 an. Intre cele doua actiuni, care au loc in aceeasi zi, se acorda o pauza de cel putin o ora si jumatate;

f)     pauzele scurte au durata intre 10 si 15 minute dupa fiecare activitate continua;

g)     pauza mare are o durata de minimum o jumatate de ora si se acorda dupa fiecare ora de activitate pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 1 si 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani si la fiecare 3 ore pentru copiii cu varsta peste 12 ani;

h)    numarul maxim de zile pe saptamana in care copiii pot presta activitati este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauza;

i)      activitatile care se organizeaza pe timpul vacantelor scolare nu trebuie sa afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber;

j)      in cazul activitatilor care se desfasoara pe o perioada mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauza de 14 zile, dupa primele 60 de zile de activitate.

Prestarea de catre copii a activitatilor cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling, prevazute la art. 2 alin. (3), este conditionata de informarea prealabila a serviciului public de asistenta sociala, prin depunerea unei note de informare inainte de inceperea efectiva a activitatii. Dupa incheierea contractului prevazut la art. 2 parintele/reprezentantul legal are obligatia de a transmite la serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul copilului, in termen de 10 zile lucratoare de la inceperea efectiva a activitatii, o copie certificata „conform cu originalul” a acestuia. Serviciul public de asistenta sociala centralizeaza trimestrial situatia copiilor care presteaza activitati in conditiile prevazute de prezenta hotarare. Echipa intersectoriala locala pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, denumita in continuare EIL, care functioneaza la nivel judetean/de sector al municipiului Bucuresti sub coordonarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, analizeaza datele transmise de catre serviciul public de asistenta sociala si intocmeste un plan de vizite la locurile de derulare a activitatilor aflate inca in desfasurare, in vederea verificarii conditiilor.

Nerespectarea prevederilor de informare sus – mentionate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. Sanctiunea este data prin dispozitia directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.