Conform comunicatului, cauza a fost inaintata instantei de judecata avand la baza procesul verbal de constatare prin care se semnala existenta posibilelor clauze abuzive din cadrul contractelor de nevoi personale, contractelor de credit bancar ipotecar , dar si contractelor de credit bancar cu garantie imobiliara, respectiv clauze cu privire la:

1.     Comisionul de monitorizare„Procent calculat asupra soldului lunar al creditului se achita lunar impreuna cu rata de credit”. Potrivit comunicatului „aceasta clauza prezinta indicii de clauza abuziva deoarece in contracte nu exista o definitie clara a acestui comision, cu atat mai mult aceste contracte au comision de administrare care a fost perceput la momentul acordarii creditului si in viziunea bancii acest comision de monitorizare este unul si acelasi cu comisionul de administrare.”

2.     Dobanzi„In cazul contractului de credit bancar ipotecar a fost analizata clauza prevazuta la art. 6.1 „Pentru primul an de creditare s-a aplicat o dobanda fixa de …% si variabila ulterior, compusa din indice de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR 3M la care se adauga marja de …..%, revizuibila in datele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie in functie de indicele de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR 3M determinat de baza monedei creditului conform valorii indicelui de referinta valabil la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. Daca banca decide sa modifice nivelul ratei dobanzii ea va informa clientul despre noua valoare a ratei lunare de plata si noua rata de dobanda aplicabila.”

3.     In cazul contractului Contract de credit bancar cu garantie imobiliara „o dobanda fixa pentru primul an de creditare, perioada care incepe cu data primei trageri, dupa care va plati o dobanda variabila a Bancii care este revizuibila in functie de politica de dobanzi a Bancii la respectiva data, compusa din indicele de referinta Dobanda de referinta a bancii la care se adauga marja de ….% dobanda fiind revizuibila in functie de evolutia dobanzii de referinta.”

Solutia instantei in prezenta speta a fost:

„Admite in parte sesizarea. Mentine partial procesul verbal nr. 0630802/1279/30.10.2013 intocmit de petenta si constata caracterul abuziv al clauzelor inserate la art. 5 lit. d in contractele de credit B0029570/07.10.2008 si B0026838/19.09.2008 si art. 6 alin. 1 in contractele de credit B0029570/07.10.2008, B0026838/16.09.2008 si 54073888 din 10.10.2007, obligand parata la modificarea clauzelor considerate abuzive,in temeiul art. 13 alin. 2 raportat la art. 2 raportat la art. 16 din Legea 193/2000, aplica paratei sanctiunea contraventionala a amenzii de 400 lei. Respinge capatul 4 al cererii de chemare in judecata, constatand lipsa calitatii procesuale active. Cu recurs in 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a fi depusa la Tribunalul Bucuresti.”