In baza cererii depuse de catre reclamant pe rolul Tribunalul Bucuresti, acesta a solicitat constatarea nulitatii absolute a Dispozitiei emise de Primaria Municipiului Bucuresti de restituire a unui imobil situat in zona centrala a Mun. Bucuresti, invocand calitatea sa de mostenitor precum si faptul obtinerii anterioare a dreptului de proprietate asupra imobilului in temeiul unui contract de vanzare cumparare incheiat cu proprietarul initial, decedat.

Strategia adoptata de catre Pavel si Asociatii si argumentele invocate au avut drept consecinta respingerea tuturor argumentelor si astfel a cererii formulate de catre reclamant, ca urmare a faptului ca reclamantul, desi s-a prevalat in motivarea sa de calitatea sa de mostenitor si de persoana indreptatita la restituirea imobilului, nu a facut dovada formularii unei notificari in temeiul Legii nr. 10/2001.

Urmare a apararilor formulate cu succes de Pavel si Asociatii, instanta a constatat ca la emiterea dispozitiei au fost respectate dispozitiile art. 4 alin. 4 ale Legii nr. 10/2001, neputand fi vorba despre o frauda a legii in sensul ca s-ar fi folosit anumite dispozitii legale tocmai in vederea eludarii unor alte dispozitii legale imperative.

Pe de alta parte, s-a retinut ca in realitate contractul de vanzare-cumparare invocat de reclamant ca titlu de proprietate ( contract incheiat de reclamant la data de 03.03.1980 cu defunctul sau tata, pe teritoriul SUA) nu poate produce efecte juridice pe teritoriul statului roman, toate litigiile purtate de acesta in sensul recunoasterii acestui contract neprimind o solutie favorabila a instantelor romane.

Pe cale de consecinta, instanta de judecata a decis respingerea ca neintemeiata a cererii reclamantului de constatare a nulitatii absolute a Dispozitiei de restituire a imobilului.

25.06.2013