Art. 24 din Legea nr. 554/2004 prevede ca:

“Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotarârii definitive se face de bunavoie in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de cel mult 30 de zile de la data ramânerii definitive a hotarârii.  In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se duce la indeplinire prin executare silita, parcurgându-se procedura prevazuta de prezenta lege.”

Art. 25 din Legea nr. 554/2004 prevede ca:

„Instanta de executare, care in materia contenciosului administrativ este, potrivit art. 2 alin. (1) lit. t), instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ, aplica, respectiv acorda sanctiunea şi penalitatile prevazute la art. 24 alin. (3), fara a fi nevoie de investirea cu formula executorie şi de incuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc. Hotarârea pronuntata in conditiile art. 24 alin. (4) este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la comunicare. Daca hotarârea a fost pronuntata de curtea de apel ea va fi supusa recursului, in acelaşi termen.”

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa potrivit careia incheierea prevazuta de art.24 alin.(3) din Legea nr.554/2004 este ʺdefinitiva” este neconstitutionala. Curtea a constatat ca lipsa unei cai de atac impotriva incheierii pronuntate de instanta de executare prin care se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intârziere incalca prevederile constitutionale ale art.21 referitoare la accesul liber la justitie, reglementând o restrângere a exercitiului acestui drept care nu respecta conditia de proportionalitate prevazuta de art.53 alin.(2) din Constitutie.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instantelor care au sesizat Curtea Constitutionala.

Argumentele retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.