In conformitate cu prevederile Ordinului, a fost reglementata situatia cu privire la dreptul de informare al pacientului si acordul acestuia. Astfel, la internare sau pe parcursul furnizarii serviciilor de sanatate, dupa caz, medicul curant are obligatia sa aduca la cunostinta pacientului faptul ca are dreptul de a cere sa nu fie informat in cazul in care informatiile medicale prezentate i-ar cauza suferinta, precum si dreptul de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament se exprima in scris, prin completarea formularului prevazut in anexa care face parte integranta din norme.

Pe formularul respectiv urmeaza a fi mentionata optiunea pacientului, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a permite accesul la datele cu caracter confidential privind starea sa de sanatate catre alte persoane mentionate in mod expres. Totodata, in cazul in care nu se doreste acest lucru, se poate face mentiune in acest sens, in mod expres, sau, cu aceasta ocazie, poate fi retras accesul la datele cu caracter confidential privind starea de sanatate a pacientului, acces acordat in favoarea anumitor persoane.

Aceste noi reglementari vin in completarea reglementarior anterioare, prin care se mentiona doar faptul ca “Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului”, fara a se stabili modaliatea exacta in care urma sa se desfasoare exprimarea acordului de catre pacient.

De asemenea, se mentioneaza faptul ca in situatiile in care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatile au obligatia sa asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. In situatiile in care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatile le pot utiliza, dar numai cu consimtamantul acestora, fiind considerate exceptii cazurile in care pacientii reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru sanatatea publica.