Autor: Radu

Noutăți legislative 23 Septembrie 2022

1)Ordinul nu 1679/2022 aprobă procedura (modelul, conținutul și instrucțiunile pentru completarea formularului fiscal 177) privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitul pe venit al microîntreprinderilor, în condițiile legii, pentru sponsorizarea și/sau actele de patronaj sau acordarea de burse private.   2)Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind […]

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit servicii de asistență și consultanță unei companii din Elveția în legătură cu numeroase aspecte privind dreptul muncii în România.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit servicii de asistență și consultanță unei companii din Elveția în legătură cu numeroase aspecte privind dreptul muncii în România.   Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România, specializată în dreptul muncii a asistat cu succes o companie din Elveția, oferind consultanță în materia […]

Cum se deschide procedura concordatului preventiv în Romania?

Concordatul preventiv constă într-un contract între debitor și creditori prin care sunt satisfăcute cerințele creditorilor, cu implicații de ordin personal și patrimonial, desfășurându-se în scopul evitării procedurii falimentului. Prin intermediul concordatului preventiv sunt luate măsuri de redresare financiară. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvență/ […]

Noutăți legislative 16 Septembrie 2022

Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004   Punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti; Competenţa pentru punerea […]

se poate rezilia un contract

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România a asistat cu succes unul dintre cei mai mari producători din Europa de produse din domeniul sanitar privind anumite aspecte legate de Termenii și condițiile prezente pe site-ul acestuia, ce reglementează raportul juridic dintre consumatori și comerciant.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România a asistat cu succes unul dintre cei mai mari producători din Europa de produse din domeniul sanitar privind anumite aspecte legate de termeni și condiții. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații specializată în drept comercial și protecția consumatorului a oferit consultanță în legătură cu încheierea […]

Care sunt condițiile de angajare a răspunderii solidare a administratorului

Cum poate înceta un contract individual de muncă?

Contractul individual de muncă creează drepturi și obligații între angajat și angajator pe perioada stabilită, formându-se astfel un raport de muncă între părți. Legea nr.  53/ 2003 privind Codul Muncii prevede 3 situații de încetare a contractului individual de muncă de drept: ca urmare a acordului părților la data convenită sau ca urmare a voinței […]

Noutăți legislative 2 Septembrie 2022

Ordonanţa nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală   Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după caz, iar acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace.   Soluţia fiscală individuală anticipată este actul […]

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice din Europa, având sediul în Polonia, în domeniul protecției consumatorului ca urmare a modificărilor aduse de OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri în România.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice din Europa, cu sediul în Polonia, în domeniul protecției consumatorului, ca urmare a modificărilor aduse de OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri în România.   Societatea Românească de Avocatură […]

Contract de munca

Cum poți stinge o obligație față de un partener contractual?

Contractul semnat între părți creează drepturi și obligații, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligațiile contractuale pe care și le asumă un partener contractual se sting prin executarea voluntară a acestora, și anume prin remiterea unei sume de bani sau prin executarea prestației care face obiectul obligației. Însă, există și modalități alternative de stingere […]

Cum se poate respinge o cerere de deschidere a procedurii de insolvență

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat un cetățean român cu privire la deschiderea procedurii succesorale pentru ambii părinți în fața autorităților competente

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat un cetățean român cu privire la toți pașii care trebuie parcurși în cazul procedurii de deschidere a succesiunii în România. Asistența și reprezentarea a constatat în efectuarea de diligențe legale în fața notarilor publici aflați în raza teritorială a ultimului domiciliu al fiecărui defunct în […]