Autor: Radu

Noutăți Legislative 02 Iunie

Regulamentul nr. 7/2023 privind certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ   Prezentul regulament stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, având la […]

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unei persoane fizice în vederea contestării facturilor excesive emise de furnizorului de energie electrică în România

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unei persoane fizice în vederea contestării facturilor excesive emise de furnizorului de energie electrică în România și recuperarea prejudiciului cauzat prin aplicarea în mod incorect a metodei de calcul de către DEER (Distribuție Energie Electrică România) cu privire la contravaloarea energiei electrice în România consumate. Cu ocazia analizării facturilor […]

Noile modificări aduse legislației muncii în România începând cu anul 2023

Începând cu luna ianuarie a anului 2023, legislația muncii în România a suferit o serie de modificări. Cele mai importante dintre acestea vizează obligația angajatorului în România cu privire la informațiile furnizate către angajați, procedura de insolvență, faliment sau lichidare în România și precum și posibilitățile de soluționare ale unui conflict de muncă în România. […]

Noutăți Legislative 26 mai 2023

Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile   Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii.   Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se […]

Noile modificări aduse domeniului energiei electrice în România

Domeniul energiei electrice în România se află într-o continuă dezvoltare, fapt ce impune periodic efectuarea unor modificări cu privire la Regulamentul de furnizare a energiei electrice în România. Principalele modificări prevăzute în Ordinul nr. 5/2023 privesc aspecte precum stabilirea obligațiilor operatorilor de distribuție a energiei electrice în România, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice […]

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică unei firme de salubrizare în vederea elaborării unei opinii legale privind contestarea facturilor excesive din partea furnizorului de energie electrică din România

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică unei firme de salubrizare în vederea elaborării unei opinii legale privind remediile judiciare și extrajudiciare pe care societatea le are la dispoziție pentru contestarea facturilor excesive din partea furnizorului de energie electrică din România. Din ansamblul reglementărilor în domeniul energiei electrice în România reiese faptul că furnizorul de […]

Noutăți Legislative 19 Mai 2023

Legea nr. 108/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Prin această lege se adaugă un nou articol, având următorul cuprins: se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de supraînălţare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică […]

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes un cetățean portughez în vederea încheierii unui contract de sponsorizare în România

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a acordat cu succes asistență juridică unui cetățean portughez în vederea încheierii unui contract de sponsorizare cu o fundație din România, Societatea analizând în principal clauzele contractuale privitoare la durata, obiectul, cuantumul și valoarea sponsorizării, precum și orice alte elemente ale acestuia în scopul protejării intereselor clientului. […]

Care este legislația aplicabilă cu privire la indicarea reducerilor de preţ pentru produsele oferite consumatorilor spre vânzare în România

Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina comerciantului din România privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, în condițiile în care acestea conțin o reducere a prețului indicat anterior. Astfel, persoanele care au calitatea de comerciant în România trebuie să adreseze ansamblului de consumatori din România orice reducere a prețului produselor comercializate prin indicarea prețului aplicat anterior pentru acel […]

Parcuri fotovoltaice în România. -Legislație aplicabilă-

În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în România sunt din ce în ce mai numeroase. Energia solară în România este una dintre cele mai întâlnite resurse energetice în România, favorizând, astfel, construcția de parcuri fotovoltaice în […]