Cu impozite care variază de la 1% la 16%, un TVA diferențiat în funcție de tipul și domeniul de activitate, un proces simplificat de înființare a unei societăți cu răspundere limitată în România, precum și posibilitatea de a accesa forța de muncă calificată, printre altele, investitorii străini au pus România pe harta hub-urilor de afaceri din Europa. În acest context, aceștia beneficiază de un proces simplificat de înmatriculare al unei societăți și de un regim fiscal favorabil, benefic dezvoltării unui business.

*****

Dacă în trecut investitorii străini ezitau în ceea ce privește idea înființării unei societăți comerciale în România, de câțiva ani este considerată de mulți investitori străini un mediu propice începerii unei afaceri datorită costurilor relativ scăzute în înființarea unei societăți comerciale cu răsăundere limitată sau pe acțiuni, regimului de impozitare  prin care aceștia beneficiază de un tratament fiscal foarte bun în comparație cu alte state europene și de simplificarea procesului de înființare, conform Legii nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990. În plus, există și posibilitatea, de exemplu, de a înființa o societate comercială cu răspundere limitată, beneficiind de avantajul oferit de alegerea a mai multor obiecte de activitate, un regim de impozitare specific și posibilitatea de a înființa firma în numai câteva zile, cu ajutorul unui avocat specializat în înființări de societăți comerciale în România.

Pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra procesului de înființare al unei firme, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cât și a tipurilor de taxe și impozite aferente, avocații specializați în drept comercial, fuziuni și achiziții, Pavel, Margărit și Asociații prezintă în cele ce urmează pașii de urmat pentru înființarea unei firme și tipurile de taxe identificate conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În România, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, se disting cinci forme de societăți comerciale, în cadrul cărora asociații/acționarii pot fi persone fizice sau juridice, române sau străine, printre care cea mai avantajoasă și uzulă formă este cea de tipul Societate cu Răspundere Limitată (SRL).

În principiu, documentele necesare în vederea demarării procedurilor de înmatriculare a unei firme în România cuprind următoarele:

 • Rezervarea denumirii societății la Registrul Comerțului;
 • Actul constitutiv;
 • Identificarea unui spațiu pentru sediu social;
 • Contractul de închiriere/subînchiriere/comodat/vânzare-cumpărare/uzufruct/leasing imobiliar pentru stabilirea sediului social;
 • Copie după cartea de identitate sau pașaportul asociaților/administratorilor;
 • Declarații autentificate pe proprie răspundere conform cărora asociații/administratorii pot îndeplini condițiile legale pentru a putea deține funcțiile respective;
 • Specimen de semnătură al asociaților/administratorilor;
 • Dovada depunerii capitalului social la o bancă (la alegere) din România (minimum 50 euro);
 • Autorizare activități comerciale ce urmeaza a fi desfășurate de societate.

Așadar, pentru a putea înființa un SRL în România, un prim pas este alegerea unui nume, care ulterior să fie rezervat la Registrul Comerțului. De notat este că trebuie să vă decideți asupra a minimum 3 posibile nume pentru companie, având în vedere că în situația în care doriți un nume care conține cuvântul “România”, procedura de admisibilitate a numelui poate dura mai mult întrucât este necesară aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

În ceea ce privește sediul social, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, acesta poate fi ales și la societatea de avocatură pentru o perioadă de cel mult un an de zile, astfel că un avocat specializat în înființări de societăți comerciale vă poate asista în procesul de înființare a societății comerciale cât și la stabilirea sediului social în cadrul societății sale din România.

Un al doilea pas este alegerea obiectului de activitate conform codurilor CAEN, existând posibilitatea de a alege un obiect principal de activitate și mai multe obiecte secundare, oferind un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește domeniile de activitate, urmând ca apoi să fie demarat procesul de pregătire a documentației necesere pentru înființarea firmei. Acesta este și avantajul alegerii societății de tip SRL: posibilitatea de a opera în orice domeniu de activitate.

Când documentația este pregătită, aceasta trebuie depusă la Registrul Comerțului pentru a se elibera Certificatul de Înmatriculare, urmat de obținerea codului de identificare fiscală și a numărului de TVA. Un ultim pas este obținerea avizelor și/sau licențelor de funcționare, care sunt eliberate de la ministerele sau agențiile aferente domeniului în care va activa societatea respectivă. După concluzionarea procedurii de înmatriculare, societatea va fi fost înregistrată la Ministerul Finanțelor, fiindu-i eliberat și un Cod Unic de Înregistrare (CUI).

După deschiderea firmei, ca urmare a desfășurării activității comerciale, se aplică diferite regimuri de impozitare directă, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul specific.

Impozitul pe profit

În primul rând, există cota de impozitare în cazul impozitul pe profit, care reprezintă 16% din venitul anual obținut, aplicându-se companiilor care au realizat în anul anterior, venituri de cel puțin 1.000.000 euro. Conform Codului fiscal, Titlul II, capitolul I, art. 13, sunt obligați la plata impozitului pe profit, următorii contribuabili:

 1. persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2);
 2. persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 4. persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
 5. persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene;
 6. persoanele juridice străine rezidente într-un stat terț care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce privește situațiile ce implică existența unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidenței fiscale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În cazul microîntreprinderilor, impozitul este calculat în funcție de venitul acestora și nu în funcție de profit, așa cum este cazul situațiilor mai sus menționate. Așadar, dacă până la data de 31 decembrie din anul precedent, societatea realizează venituri impozabile care nu depășesc în lei echivalentul sumei de 1.000.000 euro (conform art. 47 din Codul fiscal), impozitul de plătit este de 1% pentru societățile cu cel puțin un angajat și 3% pentru societățile care nu au angajați.

Impozitul specific

Pe lângă tipurile de contribuabili menționați mai sus, mai există și impozitul specific, cota de impozitare fiind variabilă iar metodele de calcul determinate în funcție de activitatea societății. Conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, art. 3, contribuabilii obligați la plata acestui tip de impozit sunt persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,

5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,

5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

b) nu se află în procesul de lichidare.

La cele de mai sus se adaugă mențiunea că societățile care desfășoară activități care se încadrează în categoria jocurilor de noroc sau a cluburilor de noapte, plătesc un impozit mai mic, calculat la 5% din profit, sau 16% din profitul anual impozitabil (în funcție de care este mai mare).

De notat este faptul că excepție de la impozitul pe venit de 10% fac specialiștii IT, salariații din domeniul de cercetare/dezvoltare și persoanele cu dizabilități, care sunt scutite de plata impozitului.

În ceea ce privește cota standard de TVA în România, aceasta este de 19%, derogând de la aceasta cotă serviciile de alimentare cu apă, alimente, băuturi, serviciile medicale cu 9% și serviciile de catering, cazare, manuale școlare, cărți, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive cu 5%.

De interes pentru cei care doresc să își înfiinteze o societate comercială în România este faptul că un cuantum de 2.25% reprezintă contribuțiile sociale datorate de angajator, în timp ce angajatul trebuie să contribuie cu 45%.

În eventualitatea în care persoanele juridice dețin și clădiri, aceștia trebuie să plăteasca un impozit de 0.08% – 0.2% din valoarea clădirilor cu scop rezidențial și 0.2% – 1.3% din valoarea clădirilor cu scop comercial.

Conform trendului ascendent din ultimii ani din cadrul mediului de afaceri, cât și a numărului mare de înființări de societăți comerciale, tot mai mulți investitori aleg să înființeze firme în România și să își desfășoare activitățile comerciale aici beneficiind atât de sistemul de impozitare cât și de procesul facil de înmatriculare. Cu peste 15 ani de experiență, Pavel Mărgărit și Asociații este o societate de avocatură care asistă în tranzacții de finanțare transfrontraliere și contracte comerciale complexe, fuziuni, achiziții și acorduri de tip joint venture. Avocații specializați în fuziuni, achiziții și finanțări internaționale au reprezentat de-a lungul timpului investitori, fonduri de investiții, companii listate la bursă, bănci și companii multinaționale, în derularea operațiunilor sale în România. Echipa noastră de avocați din cadrul departamentului nostru de Commercial, Corporate și M&A acordă asistență pe legea societăților comerciale, serviciile variind de la înființări, dizolvări, fuziuni, achiziții, de societati comerciale in Romania, achiziții de societăți, cesiuni de părți sociale sau fuziuni.