Asistență juridică și reprezentare în litigii, procedura executării silite și în contestația la executare în România

Potrivit Codului de Procedura Civilă, persoanele interesate sau vătămate prin procedura executării silite pot face contestație la executare silită împotriva oricărui act, a încheierilor date de executorul judecătoresc a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, precum și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită, în condițiile legii. Totuși, pentru a formula contestație la executare silită trebuie îndeplinite o serie de condiții de admisibilitate, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat contestație executare pentru a identifica care sunt motivele de contestație la executare silită și în ce măsură se poate invoca contestația la executare în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu în legătură cu care legea poate prevede o altă cale procesuală pentru desființarea lui.

Avocat contestație executare. Motive principale pentru formularea unei contestații la executare

1.      Prescripția dreptului de a obține executarea silită

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, iar în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. Termenul de prescripție începe să curgă de la dată când se naște dreptul de a obține executarea silită. În măsură în care, contestatorul invocă excepția prescripției dreptului de a obține executarea silită, iar instanța apreciază ca întemeiată contestația la executare va dispune, pe cale de consecință, anularea actelor de executare emise împotriva debitorului în dosarul de executare silită.

2.      Lipsa de titlu executoriu

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Printre acestea amintim hotărârile executorii, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, precum înscrisurile autentice, cambia, biletul la ordin titlu executoriu, cecul şi alte contracte de credit bancar. Biletul la ordin titlu executoriu este adesea folosit în scopul garantării executării obligațiilor asumate în cadrul unor relații comerciale, iar în ipoteza în care instituția bancară nu poate efectua plata din motive ce țin de insolvabilitatea debitorului, creditorul are posibilitatea de a formula o cerere de executare silită prin care să solicite recuperarea debitului din biletul la ordin titlu executoriu. În măsură în care încuviințarea executării silite a fost dispusă în temeiul unui înscris care nu îndeplinește condițiile pentru a fi catalogat titlu executoriu, acest lucru poate constitui un motiv de anulare a executării silite. În acest sens, este important ca persoana împotriva căreia s-a început o executare silită să apeleze la un avocat executare silită întrucât printr-o apărare juridică adecvată se poate obține o soluție favorabilă în cadrul formulării unei contestații la executare silită.

Avocat executare silită. Suspendare executare silită

Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicită odată cu contestația la executare silită sau prin cerere separată, iar cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune suspendare executare silită. Totuși,instanța poate dispune suspendarea executării în mod obligatoriu și fără ca partea care o introduce să plătească o cauțiune suspendare executare silită, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat contestație executare carevă poate oferi asistență juridică în identificarea situațiilor în care nu este necesară plata de cauțiune suspendare executare silită, respectiv pentru a identifica motivele temeinice ce impun o suspendare executare silită până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri.

 „Nerespectarea dispozițiilor referitoare la executarea silită sau la efectuarea oricărui act de executare poate conduce la nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, iar în acest sens suntem pregătiți să vă oferim expertiza noastră în procedura executării silite” a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Confruntați provocări legate de executarea silită în România? Să le abordăm împreună!

La Societatea de Avocați Pavel, Margarit și Asociații din România, ne specializăm în contestații ale notificărilor de executare și ordonanțe de executare în România. Echipa noastră calificată este pregătită să vă ghideze prin apelurile împotriva executării silite cu suport legal complet și de înaltă calitate.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

Este important de subliniat faptul că, înainte de a formulă o contestație la executare silită, este esențial să se identifice motivele valide pe care se întemeiază contestația, precum și faptul că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate. De asemenea, instanța competentă poate dispune suspendare executare silită până la soluționarea contestației sau a altor cereri privind executarea silită, în anumite cazuri și cu condițiile prevăzute de lege. Pentru a beneficia de o reprezentare juridică adecvată și pentru a identifica și susține în mod corespunzător motivele de contestare în procedura executării silite, se recomandă angajarea unui avocat executarea silită, care poate oferi asistență juridică în toate etapele procesului și poate ajută la obținerea unei soluții favorabile pentru client.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienți societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.