În România, parcursul unei persoane juridice începe prin înființarea acesteia la Registrul Comerțului, urmând să își desfășoare activitatea economică, pentru ca mai apoi să urmeze etapa de închidere firmă. Există mai multe motive de radiere firme, printre care se numără întâmpinarea unor dificultăți financiare, existența unui diferend între asociați care nu poate fi rezolvat decât prin închidere firmă, reorientarea profesională (schimbarea obiectului de activitate), ipoteza în care un antreprenor deține o firmă inactivă (menționată într-un registru firme inactive) și nu mai dorește să continue activitatea, și altele. Procedura de închidere SRL constă în etapele de dizolvare firmă, lichidare firmă și radierea acesteia din Registrul Comerțului. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru experiența în radiere firme, motiv pentru care recomandă apelarea la un avocat drept comercial sau un avocat registrul comerțului care vă poate oferi asistență juridică de calitate în procedura de închidere SRL (lichidare firmă, dizolvare firmă, radiere firmă inactivă/ închidere firmă fără activitate, menționată într-un registru firme inactive, lichidare voluntară SRL) și în depunerea acelor acte necesare închidere firmă, urmând toți pașii conform legislației în vigoare.

Etapa de dizolvare firmă

Conform Legii Societăților nr. 31/1990, pentru închidere firmă, prima etapă este dizolvare firmă. Aceasta se dizolvă prin trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, declararea nulităţii societății, hotărârea adunării generale, hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii, falimentul societăţii sau alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

Dizolvarea este urmată de procedura lichidare, însă există situații în care dizolvarea are loc fără lichidare firmă, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege. Din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operaţiuni. În caz contrar, aceştia sunt personal şi solidar răspunzători pentru acţiunile întreprinse.

Un avocat drept comercial sau un avocat registrul comerțului vă poate oferi asistență juridică de specialitate în radiere firme, închidere SRL, lichidare firmă, dizolvare firmă, radiere firmă inactivă/ închidere firmă fără activitate (menționată într-un registru firme inactive), lichidare voluntară SRL, depunere acte necesare închidere firmă sau orice alte operațiuni de Registrul Comerțului necesare pentru a radia o firmă în România.

Etapa de lichidare firmă. Procedura lichidare

Lichidarea unei societăți constă în plata datoriilor către creditori, împărțirea activelor între asociați și transformarea bunurilor în lichidități. Pentru această etapă se va numi un lichidator care să orchestreze întreaga procedură. În procedura lichidare, lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu directorii şi administratorii, respectiv cu membrii directoratului societăţii, să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii. Potrivit Legii Societăților nr. 31/1990, lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societăţii. Procedura lichidare trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare firmă. Transmiterea către asociaţi a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului.

“În practică, s-a dovedit a fi absolut esențială consultanța din partea unui avocat drept comercial sau unui avocat registrul comerțului în ceea ce privește închidere SRL în România, întrucât poate oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate cu privire la lichidare firmă, dizolvare firmă și radiere firme”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la un avocat drept comercial sau un avocat registrul comerțului care vă poate ajuta cu întocmirea acelor acte necesare închidere firmă, prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

În concluzie, în cazul în care antreprenorul decide cu privire la închidere firmă în România, acesta trebuie să parcurgă o serie de etape și să îndeplinească anumite condiții impuse de normele în vigoare, astfel încât procedura de radiere firme să fie realizată ca la carte. Din acest motiv, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat drept comercial sau un avocat registrul comerțului care vă poate oferi asistență în radiere firme, închidere SRL, lichidare firmă, dizolvare firmă, radiere firmă inactivă/ închidere firmă fără activitate (menționată într-un registru firme inactive), lichidare voluntară SRL, depunere acte necesare închidere firmă sau orice alte operațiuni de Registrul Comerțului necesare pentru a radia o firmă în România

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.