Care sunt modurile de dobândire a dreptului de proprietate în România?

Conform legislației în vigoare, dreptul de proprietate se poate dobândi prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiuneuzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. Totuși, prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Fiecare modalitate de dobândire a dreptului de proprietate are propriile sale proceduri și cerințe legale, iar cunoașterea acestora este esențială pentru a asigura un transfer de  proprietate legitim, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații va recomandă să apelați la serviciile juridice ale unui avocat specializat în drept civil, respectiv un avocat imobiliare, avocat uzucapiune, avocat succesiuni  care vă poate oferi consultanță detaliată cu privire la modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate și care vă poate ajută să înțelegeți implicațiile legale ale fiecărei opțiuni.

Contract de vânzare cumpărare

Vânzarea reprezintă una dintre modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate și este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. Încheierea unui contract de vânzare cumpărare poate debuta printr-o promisiune de vânzare  prin care vânzătorul se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare cumpărare sau promisiune bilaterală de vânzare cumpărare (antecontract vânzare cumpărare) prin care părțile implicate își asumă reciproc obligația de a încheia ulterior un act de vânzare cumpărare în condițiile stabilite de acestea.

În plus, dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a perfectării dintr-o promisiune de vânzare  sau  promisiune bilaterală de vânzare cumpărare (antecontract vânzare cumpărare) într-un contractimplică și negocierea, raport de due dilligence și stabilirea condițiilor tranzacției, întocmirea și semnarea unui act de vânzare cumpărare, efectuarea plății și transferul de proprietate, iar în final înregistrarea tranzacției la autoritățile competente pentru a conferi cumpărătorului dreptul de proprietate asupra bunului. În acest sens, implicarea unui avocat drept imobiliar (avocat imobiliare) poate oferi sprijin în  redactarea sau revizuirea unui act de vânzare cumpărare sau o promisiune de vânzare, promisiune bilaterală de vânzare cumpărare (antecontract vânzare cumpărare), respectiv o promisiune de vânzare  pentru a se asigura că toate aspectele legale sunt acoperite corect și că interesele părților sunt protejate.

Moștenirea legală sau testamentară – Succesiune

Transmiterea dreptului de proprietate prin succesiune în instanțăsuccesiune sau ca urmare a procedurii de deschidere succesiune are loc în mai multe moduri, respectiv prin succesiune legală, succesiune testamentară sau succesiune contractuală (donație de bunuri viitoare). Prin succesiunea legală, moștenirea este atribuită prin lege, fiind astfel stabilit modul de împărțire a bunurilor defunctului și de transmitere a patrimoniului constând în drepturile și obligațiile persoanei defuncte, în absența unui testament valabil întocmit, prin acceptarea moștenirii. Prin succesiunea testamentară, moștenirea este transferată prin intermediul unui act de voință al defunctului, numit testament, care stabilește modul în care bunurile vor fi distribuite după moartea sa, prin acceptarea moștenirii. Ultimul mod de transmitere a dreptului de proprietate prin succesiune este prin încheierea unui contract de donație (donație de bunuri viitoare), prin care persoană care dobândește bunurile este determinată prin intermediul unui contract încheiat încă din timpul vieții celui care dispune de bunuri.

Un avocat succesiuni din cadrul Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații. poate oferi asistență juridică specializată în procedura de deschidere succesiune, succesiune în instanță sau la notar, ajutând la interpretarea și aplicarea corectă a legislației în vigoare, asigurând respectarea drepturilor și obligațiilor legate de transmiterea dreptului de proprietate după acceptarea moștenirii într-un mod eficient și legal.

Accesiunea imobiliară și uzucapiunea de 30 de ani

Accesiunea imobiliară este un alt mod prin care proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel. Accesiunea imobiliară poate fi de două feluri, respectiv accesiunea imobiliară naturală, când unirea sau încorporarea este urmarea unui eveniment natural, ori accesiunea imobiliară artificială, când rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.

Uzucapiunea de 30 de ani (prescripție achizitivă) reprezintă o modalitate specifică de dobândire a dreptului de proprietate, conform căreia o persoană poate deveni proprietarul unui bun imobil prin posesia acestuia timp de 30 de ani, în conformitate cu legea. Uzucapiunea de 30 de ani (prescripție achizitivă) presupune exercitarea posesiei îndelungate și neîntrerupte asupra bunului respectiv, conform condițiilor stabilite.

În aceste situații complexe, consultarea unui avocat uzucapiune, avocat imobiliare sau avocat drept imobiliar este esențială pentru înțelegerea și aplicarea corectă a legislației în vigoare. În cazul uzucapiunii, avocatul va examina circumstanțele posesiei asupra bunului imobil și va evalua dacă acestea sunt îndeplinite pentru a dobândi dreptul de proprietate prin această modalitate specifică. În plus, un avocat uzucapiune, avocat imobiliare sau avocat drept imobiliar se va asigura că toate documentele și procedurile necesare sunt completate corect și că interesele clientului sunt protejate pe parcursul întregului proces.

 „Asistența juridică din partea unui avocat specializat în drept civil, respectiv avocat imobiliaravocat uzucapiune sau avocat succesiuni este necesară pentru a asigura protejarea intereselor părților în mod corespunzător în cadrul procesului de dobândire a dreptului de proprietate” a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la echipa noastră de avocați, cu experiență vastă în domeniul dreptului civil și imobiliar, pentru a vă ghida și asista în mod profesionist în demersurile dumneavoastră, prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

În concluzie, conform legislației în vigoare, există diverse modalități prin care dreptul de proprietate poate fi dobândit, inclusiv prin convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune imobiliarăuzucapiune (prescripție achizitivă), deschidere succesiune și succesiune în instanță sau chiar ca urmare a unei hotărâri judecătorești translativă de proprietate. Fiecare dintre aceste modalități implică proceduri și cerințe legale specifice, iar cunoașterea acestora este esențială pentru a asigura un transfer de proprietate legitim și corect. În acest sens, Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă să apelați la serviciile juridice ale unui avocat specializat în drept civil, respectiv avocat imobiliaravocat uzucapiune sau avocat succesiuni, care vă poate oferi consultanță detaliată și sprijin în înțelegerea și gestionarea implicațiilor legale ale fiecărei opțiuni. 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.