Avocat recuperare creanțe. Modalități de recuperare creanțe în România

Legiuitorul român a prevăzut ca un creditor în România să aibă la îndemână mai multe modalități de recuperare creanțe, astfel încât dreptul de creanță să fie protejat. În general, este de preferat ca o creanță să fie recuperată pe cale amiabilă, prin mediere, întrucât reprezintă cea mai rapidă soluție pentru recuperare creanțe în România. Însă, în măsura în care acest fapt nu este posibil, legea a prevăzut și alte modalități de recuperare creanțe, precum notificare (somația de plată), executare silită, ordonanță de plată, cerere de valoare redusă, insolvență sau acțiune în pretenții. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat recuperare creanțe care vă poate îndruma cu privire la cea mai bună soluție pentru recuperarea unei creanțe din punct de vedere al eficienței și al șansei de câștig.

Avocat mediere. Recuperare creanțe prin mediere sau prin somația de plată

În principal, un creditor ar trebui să încerce recuperarea creanței pe cale amiabilă, prin negocieri/ mediere de la debitor. Cea mai rapidă și eficientă modalitate de recuperare creanțe în România care să implice costuri minime este procedura prealabilă de notificare a debitorului, iar un avocat mediere vă poate asista în procedura de soluționare amiabilă prin purtarea negocierilor cu debitorul în numele creditorului sau prin orice alt demers juridic pentru recuperare creanțe în România pe cale amiabilă. Un creditor poate trimite această notificare prin executor judecătoresc, iar de cele mai multe ori, debitorii se conformează pentru a evita eventualele cheltuieli ocazionate de alte modalități de recuperare creanțe în România.

Avocat ordonanță de plată. Recuperare creanțe prin ordonanța de plată

Ordonanța de plată este o procedură rapidă de recuperare creanțe, fiind aplicabilă la o creanță certă, lichidă și exigibilă și care constau în obligații de plată a unor sume de bani ce rezultă dintr-un contract. Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, somaţia de plată, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia. Dacă suma datorată nu este plătită în termen, creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. Un avocat ordonanță de plată vă poate oferi îndruma în această procedură prin asistență juridică de specialitate pentru a se proteja dreptul de creanță.

Avocat executare silită. Recuperare creanțe prin procedura de executare silită

Existența unei creanțe certe, lichide și exigibile poate duce la procedura de executare silită ca modalitate de recuperare creanță în România. Pe lângă necesitatea existenței creanței, legiuitorul român a prevăzut ca o executare silită să fie pornită doar în baza unui titlu executoriu (de exemplu, o hotărâre judecătorească definitivă, un titlu de credit, un înscris notarial, contractul de asistență juridică etc.). Cererea de executare silită trebuie să fie trimisă la executorul judecătoresc competent, pentru ca mai apoi, în urma încuviințării, acesta să o depună la judecătoria competentă. Un avocat executare silită vă poate oferi asistență juridică în redactarea unei cereri de executare silită, elaborarea unei strategii specifice de recuperare creanțe precum și în orice alt demers de executare silită în România.

Avocat cerere de valoare redusă. Recuperare creanțe prin cerere de valoare redusă

Prin procedura de cerere de valoare redusă, recuperarea creanței poate fi realizată într-un timp mai scurt. Pentru a putea demara această procedură este necesar ca valoarea creanței să nu depășească 10.000 lei, fără a se lua în calcul dobânzi, cheltuieli de judecată sau alte venituri accesorii. Un creditor poate alege dintre procedura de drept comun sau procedura de cerere de valoare redusă. Un avocat cerere de valoare redusă poate declanșa această procedură cu privire prin completarea formularului de cerere şi depunerea sau trimiterea acestuia la instanţa competentă, procedura fiind scrisă şi desfășurându-se în întregul ei în camera de consiliu, oferind asistență pe toată durata soluționării cererii de valoare redusă.

Avocat insolvență. Recuperare creanțe prin insolvență

O altă modalitate de recuperare creanță în România este procedura de insolvență. În situația în care debitorul se află în stare de insolvență, creditorii devin părți în procedura de insolvență prin înscrierea la masa credală. Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va întocmi şi va înregistra la tribunal tabelul preliminar de creanțe împotriva împotriva averii debitorului. Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, publicat în BPI. După publicare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor. Un avocat insolvență poate oferi asistență în parcurgerea pașilor necesari pentru recuperare creanță, precum reprezentare juridică, negocieri purtate cu debitorul, implementarea unor strategii de recuperare creanță în România și orice alte servicii juridice pentru recuperare creanță în procedura insolvenței.

Avocat litigii. Recuperare creanțe prin acțiune în pretenții

Procedura de drept comun implică o acțiune în pretenții, prin depunerea unei cereri de chemare în judecată. O acțiune în pretenții permite administrarea de diverse probe, inclusiv înscrisuri, interogatorii, expertize și alte tipuri de dovezi, pentru a soluționa litigiul și a facilita recuperarea creanței de către creditor. Un avocat litigii vă poate asigura asistența în redactarea documentelor aferente, reprezentare în instanță și implementarea unor strategii pentru a majora șansele de success.

“În România, dreptul de creanță este deseori încălcat, însă există multiple modalități legale și procedurale prin care creditorii pot iniția demersuri pentru recuperare creanțe, asigurându-se astfel protecția creditorilor”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă invite să apelați cu încredere la serviciile noastre oferite de avocații noștri specializați în recuperare creanțe, având experiență vastă în acest domeniu prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

În concluzie, există diverse modalități de recuperare creanțe în România, fiind necesară asistența juridică de către un avocat recuperare creanțe pentru a vă sfătui cu privire la cea mai bună soluție de recuperare creanțe, precum mediere, ordonanță de plată, cerere de valoare redusă, executare silită, insolvență sau acțiune în pretenții. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă asistența juridică de specialitate asftel încât șansele de recuperare creanțe să fie majorate semnificativ.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.