Fiind un instrument financiar de plată des întâlnit în relațiile dintre profesioniști, biletul la ordin joacă un rol important în stingerea obligației contractuale izvorâte din contracul încheiat între cele două părți, având scopul garantării obligațiilor de plată. Cel mai mare avantaj al biletului la ordin îl constituie calitatea de titlu executoriu în România. Astfel, dacă nu este respectată obligația de plată în baza biletului la ordin la scadență, creditorul este îndreptățit să solicite direct executarea silită în România. Legea nr. 58/1934 prevede, însă, și modalitatea prin care se poate obține anularea executării silite unui bilet la ordin în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii comerciale și anularea executării silite a biletelor la ordin în România care vă poate îndruma în procedura de anulare a executării silite în România.

Conform Legii nr. 58/1934, în situația în care obligația de plată nu este executată la scadență, executorul judecătoresc din România va comunica debitorului o somație de plată prin care îl va pune în întarziere, având un termen de 5 zile pentru a formula contestație la executarea silită în România. Executorul judecătoresc în România va efectua procedura de drept comun, înștiințând debitorul că, în cazul în care nu își va respecta obligația de plată, conform somației de plată, va continua cu procedura de executare silită în România.

Contestația la executare silită în România, în ceea ce privește biletul la ordin, titlu executoriu în România, se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Un avocat specializat în litigii comerciale și anularea executării silite a unui bilet la ordin în România poate analiza dacă titlul executoriu în România emis a fost completat în mod corespunzător și în termenul legal, în conformitate cu dispozițiile legale și, de asemenea, vă poate îndruma în procedura de anulare a executării silite a biletului la ordin în România.

Este posibilă și formularea unei cereri de suspendare a executării silite în România numai în cazul în care contestatorul, înscriindu-se în fals, nu recunoaşte semnătura sa sau pe cea a reprezentanţilor legali ori a împuterniciţilor săi sau nu recunoaşte procura, potrivit art. 62 din Legea 58/1934. În cazul suspendării executării silite în România, creditorul va putea obține măsuri asigurătorii, precum poprirea sau sechestrul asigurător.

Hotărârea pe care o pronunță instanșa asupra contestației la executare în România, va putea fi atacată în termen de 15 zile de pronunțare doar cu apel.

Astfel, atunci când debitorul este prejudiciat în legătură cu nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la biletul de ordin și la executarea silită în România, acesta poate apela la serviciile unui avocat specializat în litigii comerciale și anularea biletelor la ordin și a executării silite în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are numeroși avocați cu o vastă experiență în domeniul anulării biletelor la ordin în România și a executării silite, bucurându-se de o excelentă reputație în domeniu.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Care este avantajul principal al biletului la ordin în România?

Avantajul principal al biletului la ordin în România este calitatea sa de titlu executoriu. Aceasta înseamnă că, în cazul în care obligația de plată stipulată în biletul la ordin nu este respectată la scadență, creditorul are dreptul să solicite direct executarea silită în România.

Ce procedură se urmează în cazul în care obligația de plată din biletul la ordin nu este executată la scadență în România?

Executorul judecătoresc din România va comunica debitorului o somație de plată prin care îl va pune în întârziere. Debitorul are 5 zile pentru a formula contestație la executarea silită în România. Dacă debitorul nu respectă obligația de plată conform somației, executorul judecătoresc va continua cu procedura de executare silită în România.

Cum se poate contesta executarea silită a unui bilet la ordin în România?

Contestația la executare silită a unui bilet la ordin în România se introduce la instanța de executare. Aceasta va fi judecată în regim de urgență, înaintea oricărei alte pricini, potrivit Codului de procedură civilă. Un avocat specializat în litigii comerciale și anularea executării silite a unui bilet la ordin în România poate analiza dacă titlul executoriu a fost completat corespunzător și în termenul legal, oferind îndrumare în procesul de anulare a executării silite.