Noțiunea de achiziție publică în România reprezintă achiziția de lucrări, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică în România încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura privind atribuirea contractului de achiziție publică în România, în calitate de ofertant sau candidat, cu respectarea unor criterii de calificare și selecție. Conform reglementărilor din Legea 98/2016 privind achizițiile publice în România, neîndeplinirea criteriilor duce la excluderea ofertantului de la licitația publică în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România care va poate îndrumă în procedura de achiziții publice în România și de încheiere a contractelor de achiziție publică în România, conform reglementărilor în vigoare.

Orice procedura de achiziții publice în România trebuie desfășurată conform reglementărilor din Legea 98/2016, care cuprinde norme privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții și licitație publică în România.

Printre aceste norme se numără și cele cu privire la motivele de excludere a unui candidat de la procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante.

Printre motivele de excludere amintim situația în care operatorul economic se află în procedura insolvenței, în lichidare, în supraveghere judiciară sau dacă activitatea sa a încetat.

De asemenea, în cazul în care operatorul economic a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea sau se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată, acesta va fi exclus de procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante.

Un avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România vă poate oferi consultanță juridică în legătură cu procedura de licitație publică în România, precum și asistență în vederea încheierii unui contract de achiziție publică în România, asigurând îndeplinirea tuturor condițiilor de calificare și selecție impuse de Legea 98/2016 pentru persoanele ce au calitate de ofertant sau candidat la achiziții publice.

Totodată, printre motivele de excludere a unui candidat de la procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante se numără și încălcarea de către acesta a obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. În acest caz, încălcarea obligațiilor va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă cu caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România  care  poate depune toate diligențele în  îndrumarea candidatului cu privire la modalitățile de stingere a obligațiilor, eșalonarea acestora sau alte facilități în vederea plății lor, în vederea evitării unei deciziei de excludere din procedura de achiziții publice în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce reprezintă noțiunea de achiziție publică în România?

Achiziția publică în România se referă la cumpărarea de lucrări, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică încheiat între autorități contractante și operatori economici desemnați. Aceasta poate viza orice tip de achiziție, indiferent dacă este legată de un interes public sau nu.

Care sunt criteriile de calificare și selecție pentru participarea la procedurile de achiziție publică în România?

Orice operator economic are dreptul să participe la procedurile de achiziție publică în România în calitate de ofertant sau candidat. Participarea se face respectând criterii de calificare și selecție stabilite în conformitate cu reglementările din Legea 98/2016 privind achizițiile publice în România.

Ce motive pot duce la excluderea unui candidat dintr-o procedură de achiziții publice în România?

Există mai multe motive care pot duce la excluderea unui candidat dintr-o procedură de achiziții publice în România. Acestea includ situații precum aflarea în procedura insolvenței, lichidare sau supraveghere judiciară, încălcarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat și situații de abateri profesionale grave sau conflict de interese care pun în discuție integritatea candidatului în legătură cu procedura în cauză.