Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, divizarea unei societăți în România se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi comerciale din România care îşi încetează existenţa între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. Divizarea unei societăți comerciale în România se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăți comerciale din România, prin supunerea la vot a proiectului de divizare a societăți comerciale. Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist, drept comercial, fuziuni și divizări în România, care vă poate oferi asistență juridică și reprezentare în procedura de divizare a unei societăți în România, serviciile juridice constând, printre altele, în întocmirea documentației juridice necesare divizării, respectiv reprezentarea în fața autorităților competente în diversele etape ale procedurii în România, precum și ale unui avocat specializat în litigii comerciale, în situația opozițiilor formulate la proiectul de divizare și nu numai.

Primul pas în realizarea divizării unei societăți în România constă în elaborarea unui proiect de divizare, care va cuprinde date privind denumirea și sediul social al tuturor societăţilor implicate în divizarea societății în România, condiţiile divizării, descrierea şi repartizarea exactă a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societăţile beneficiare.

Ulterior, proiectul de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate. Oficiul registrului comerţului înaintează cererea de înregistrare a menţiunilor privind divizarea împreună cu documentaţia aferentă, instanţei competente, urmând că proiectul de divizare se fie publicat în Monitorul Oficial al României pentru opozabilitate. În cazul în care deţine o pagină proprie web, societatea poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, cu publicitatea efectuată prin intermediul propriei pagini web. În oricare dintre variantele expuse, creditorii au drept de opoziție la proiectul de divizare în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii comerciale în România, care vă poate asista în aceasta procedură, analizând și punând în balanță condițiile admiterii creanței creditorului, așa cum sunt descrise în Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută pentru serviciile juridice oferite la cel mai înalt nivel în domeniul dreptului comercial și corporatist în România, asistând numeroși clienți în procedura de divizare a unei societăți în România, aceasta fiind o procedură complexă, desfășurată în mai multe etape, luaându-se în considerare faptul că formularea unei opoziții la proiectul de divizare a societății comericale în România poate conduce către un proces anevoios și de lungă durată.

Conform reglementărilor din Legea 31/1990, administratorii societăţilor care participă la divizarea unei societăți în România trebuie să întocmească un raport scris, detaliat, în care să explice proiectul de divizare şi să precizeze fundamentul său juridic şi economic, în special cu privire la rata de schimb a acţiunilor și criteriul de repartizare a lor. Potrivit Legii 31/1990, în termen de 3 luni de la dată publicării proiectului de divizare, adunarea generală a fiecărei societăţi participante va hotărî asupra divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei.

Un avocat specializat în drept corporatist, drept comercial, divizări în România vă poate îndruma în procedura de divizare a unei societăți în România, serviciile juridice constând printre altele în întocmirea sau revizuirea documentației solicitate de autoritățile competente, amintind exemplificativ hotărâri ale adunărilor generale, decizii ale Consiliului de Administrație, precum și asistență și reprezentare atât în elaborarea proiectului de divizare cât și în eventualitatea formulării de opoziții.

Care sunt primii pași în procesul de divizare a unei societăți în România conform Legii 31/1990?

Primul pas constă în elaborarea unui proiect de divizare, care include detalii despre societățile implicate, condițiile divizării și descrierea exactă a activelor și pasivelor transferate către fiecare societate beneficiară.

Ce se întâmplă după ce proiectul de divizare este semnat de reprezentanții societăților și depus la oficiul registrului comerțului?

Proiectul de divizare, împreună cu documentația aferentă, este înaintat instanței competente de către oficiul registrului comerțului. Acesta va fi ulterior publicat în Monitorul Oficial al României pentru opozabilitate. În acest moment, creditorii au dreptul să depună opoziții la proiectul de divizare.

Cum poate ajuta un avocat specializat în litigii comerciale în România în cazul opozițiilor la proiectul de divizare?

Un avocat specializat poate asista în procesul de analiză și evaluare a condițiilor admiterii creanțelor creditorilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Aceasta este o etapă crucială pentru a asigura că procesul de divizare se desfășoară în conformitate cu legislația și interesele părților implicate.