Conform reglementărilor din Legea 31/1990, societățile comerciale își pot înceta existența prin mai multe modalități, printre care amintim procedura de dizolvare și lichidare în România, trecerea timpului stabilit pentru durata societății, precum și  falimentul societății  în RomâniaSocietatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în insolvență, restructurare și faliment în România și ale unui avocat specializat în drept corporativ și drept comercial în România pentru a vă oferi servicii juridice la cele mai înalte standarde în procedura de dizolvare, lichidare sau faliment a unei societăți comerciale în România.

Dizolvarea şi lichidarea  în România reprezintă etape succesive ale procesului de încetare a personalității juridice a unei societăți comerciale.

Prin dizolvarea unei societăți in Romania se efectuează operațiuni care pregătesc încetarea existenței societății și lichidarea patrimoniului.

Pe perioada procedurii dizolvării în România, societatea comerciala își păstrează personalitatea și existența juridică  numai în scopul desfășurării operațiunii de lichidare.

Lichidarea unei societăți în România cuprinde faza lichidării patrimoniului societății prin plata creditorilor societății și împărțirea activului net  între asociații acesteia.

Menționăm că și în procedura de lichidare în România, societatea comercială își păstrează personalitatea juridică, care va fi subordonată cerințelor lichidării prevăzute de lege.

Este important de precizat faptul că în această fază a procedurii închiderii unei societăți în România, nu trebuie să existe orice datorii către creditori, inclusiv către statul român. În caz contrar, acestea vor fi achitate pentru finalizarea cu succes a procedurii de lichidare în România, creditorii având posibilitatea să facă opoziție la hotărârea de dizolvare a asociaților societății.

După finalizarea procedurii lichidării în România, se va solicita radierea societății de la Registrul Comerțului competent în termenul prevăzut de lege.

Cu toate acestea, o societate comercială poate fi dizolvată fără a parcurge procedura de lichidare în România în cazul în care asociații convin de comun acord cu privire la dizolvare și modalitatea stingerii pasivului și distribuirii activului societății.

Având în vedere faptul că încetarea existenței societății presupune depunere la Registrul Comerțului a documentelor corespunzătoare dizolvării și lichidării în România, respectiv hotărârea de dizolvare, hotărârea prin care se stabilește modalitatea stingerii pasivului și distribuirii activului societății, bilanțul contabil de lichidare, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații va poate oferi asistență și reprezentare în parcurgerea tuturor etapelor de lichidare și dizolvare în România, cu ajutorul echipei de avocați specializați în drept corporativ și drept comercial în România.

Potrivit Legii nr. 85/2014, procedura falimentului în România este procedura de insolvență, concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Astfel, în procedura falimentului în România se urmărește plata datoriilor prin lichidarea bunurilor debitorului, procedura care presupune pentru început introducerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței, respectiv elaborarea unei hotărâri a Adunării Generale a debitorului, atunci când acesta dorește intrarea direct în procedura falimentului în România.  Din aceste considerente, asistență juridică din partea unui avocat specializat în insolvență, restructurare și faliment în România este necesară atât oferirea de consultanță cu privire la consecințele falimentului, precum și oferirea de asistență juridică în etapă de declarare a falimentului societății în România, încheierea de angajamente cu creditorii și derularea procedurilor judiciare cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce reprezintă dizolvarea și lichidarea în România pentru o societate comercială?

Dizolvarea pregătește încetarea existenței societății, iar lichidarea cuprinde procesul de plăți către creditori și împărțirea activului net între asociați.

Cum se desfășoară procedura de faliment (insolvență) în România pentru o societate comercială?

Procedura vizează lichidarea averii debitorului pentru a acoperi pasivul. Aceasta implică depunerea unei cereri de deschidere a procedurii și poate necesita asistența unui avocat specializat în insolvență și faliment.

Ce modalități sunt prevăzute de Legea 31/1990 pentru încetarea existenței societăților comerciale în România?

Legea prevede modalități precum dizolvarea și lichidarea, trecerea timpului stabilit pentru durata societății și falimentul.