Cu ocazia elaborării acestui articol, urmărim să va aducem la cunoștință câteva informații privind restructurarea și reorganizarea unei societăți în România, care este procedura corectă pe care o poți urmă, care sunt diferențele între cele două proceduri și ce recomandări îți poate oferi un avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente în România, respectiv un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții,  restructurarea unei societăți în România în acest domeniu. Scopul inițierii procedurilor este modificarea structurii și a componenței activelor și pasivelor unei companii, care pot implică modificări corporative, operaționale și financiare, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente în România și ale unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții,  restructurarea unei societăți în România pentru a vă oferi servicii juridice la cele mai înalte standarde în procedura insolvenței în România, fuziune, divizare și transformare în România, concordat preventiv în România, sau faliment în România.

  1. Restructurare și reorganizare în România. Diferențe, procedura corectă pe care o poți urmă.

Procesul de restructurare în România este caracterizat prin modificarea din punct de vedere funcțional a structurii organizatorice a unei societăți comerciale în scopul repoziționării acesteia din punct de vedere financiar, economic și nu numai, în timp ce prin reorganizarea unei societăți în România ne referim la operaţiuni juridice în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice şi care au ca efecte înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora, uneori putând fi vorba chiar de societăți aflate în pragul falimentului.

Reorganizarea unei societăți în România se realizează prin fuziune, divizare și transformare în România, acestea fiind proceduri complexe cu implicații în planul  patrimoniului persoanei juridice în România, astfel încât Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații apreciază necesară asistența juridică din partea unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții având în vedere rigurozitatea în efectuarea unor asemenea proceduri ce au o implicație atât juridică cât și financiară.

Procesul de restructurare în România pornește de la procedurile de restructurare în afară instanței și poate ajunge până la procedura de reorganizare judiciară. Un avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente în România  va poate asista în gestionarea cazurilor complexe de insolvență în România, a mandatelor de restructurare a societăților debitoare, reprezentarea creditorilor, debitorilor și investitorilor, având în același timp  și experiență în consilierea directorilor societăților comerciale în probleme de atragere a răspunderii patrimoniale.

  1. Fuziune, divizare, transformare a unei societăți în România

Fuziunea în România se poate realiza fie prin absorbția unei persoane juridice de către o altă persoană juridică în Româna, fie prin contopirea mai multor persoane juridice în România, iar divizarea în România se poate realiza prin împărțirea întregului patrimoniu, denumită divizare totală în România sau prin desprinderea unei părți din patrimoniu, denumită divizare parțială în România.

  • Fuziune prin absorbție

În cazul în care fuziunea unei societăți se realizează prin absorbția unei persoane juridice de către o altă persoană juridică în România, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice în România care o absoarbe.

În această procedura, un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții, restructurarea unei societăți în România va poate oferi asistență juridică, constând în analizarea actului constitutiv al fiecărei societăți participante, întocmirea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților în care se va exprima voința de a fuziona și în care se va indica poziția adoptată de fiecare societate și în reprezentarea intereselor în vederea aprobării planului de fuziune.

  • Fuziune prin contopire

În situația contopirii mai multor persoane juridice în România, drepturile şi obligaţiile acestora se transferă în patrimoniul persoanei juridice în România nou-înfiinţate.

Cu ocazia fuziunii prin contopirea mai multor persoane juridice în România se va efectua inventarierea, evaluarea, întocmirea bilanţului contabil de fuziune şi determinarea activului net, constituirea noii societăţii comerciale pe baza activului net al societăţilor comerciale care fuzionează și reflectarea în contabilitatea societăţilor comerciale a elementelor patrimoniale transmise.

  • Divizare totală

Divizarea totală în România a unei societăți comerciale  se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi comerciale care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţa. Divizarea totală în România se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăți comerciale din România, prin supunerea la vot a proiectului de divizare a societăți comerciale.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută pentru serviciile juridice oferite la cel mai înalt nivel în domeniul dreptului comercial și corporatist în România, asistând numeroși clienți în procedura de divizare a unei societăți în România, aceasta fiind o procedură complexă, desfășurată în mai multe etape, luându-se în considerare faptul că formularea unei opoziții la proiectul de divizare a societății comerciale în România poate conduce către un proces anevoios și de lungă durată.

  • Divizare parțială

Divizarea parțială în România constă în desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane juridice în România, care continuă să existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe persoane juridice care există sau care se înfiinţează în acest mod.

Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții în România, care vă poate oferi asistență juridică și reprezentare în procedura de divizare  a unei societăți în România, serviciile juridice constând, printre altele, în întocmirea documentației juridice necesare divizării, respectiv reprezentarea în fața autorităților competențe în diversele etape ale procedurii în România.

  • Transformarea unei persoane juridice

Potrivit Noului Cod Civil, transformarea persoanei juridice în România intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană juridică îşi încetează existenţa, concomitent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice. În cazul transformării, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care şi-a încetat existenţa se transferă în patrimoniul persoanei juridice în România nou-înfiinţate, cu excepţia cazului în care prin actul prin care s-a dispus transformarea persoanei juridice în România se prevede altfel. Din acest motiv,  Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații  prin echipa de avocați specializați în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții,  poate asigura asistență juridică în evaluarea și analizarea actelor prin care s-a hotărât reorganizarea societății comerciale, pentru a fi în concordanță atât cu interesele părții implicate cât și cu drepturile și obligațiile persoanei juridice în România.

 

  1. Procedura insolvenței, restructurare, faliment în România

Insolvența este un proces prin care o societate nu dispune de mijloace bănești pentru a plăti datorii certe, lichide şi exigibile către creditori, existând astfel posibilitatea ca societatea să treacă prin procesul de reorganizare judiciară în România, procedură complexă și de lungă durată, care de multe ori depășește etapa concordatului preventiv în România.

Un avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente în România vă poate asista și reprezenta în procedura prevenirii insolvenței în România, inclusiv în procedurile de mandat ad-hoc și concordatul preventiv în România, prin redactarea de contestații împotriva tabelului preliminar sau definitiv de creanțe, împotriva planului de reorganizare, a hotărârilor adunării creditorilor sau a oricăror altor măsuri care ar putea prejudicia societatea aflată în insolvență în România.

,,Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a fost nominalizată pe locul 3 la nivel național de către Legal 500 din Londra, Marea Britanie în aria de practică insolvență și restructurare. Această nominalizare reprezintă recunoașterea internațională a meritelor echipei noastre de avocați și a dosarelor complexe de insolvență, faliment și reorganizare gestionate în ultimul an”, a spus Avocatul Coordonator Radu Pavel.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

 

Ce este procedura de insolvență în România?

Insolvența apare atunci când o societate nu poate plăti datoriile către creditori. Procedura poate include reorganizare judiciară, concordat preventiv și alte măsuri legale.

Ce sunt fuziunea și divizarea unei societăți în România?

Fuziunea implică absorbția sau contopirea unei persoane juridice de către alta, iar divizarea implică împărțirea sau desprinderea unei părți din patrimoniul unei societăți.

Ce implică transformarea unei persoane juridice în România?

Transformarea înseamnă încetarea existenței unei persoane juridice și înființarea unei noi persoane juridice în locul acesteia.