În general, un drept de creanță izvorăște dintr-un raport juridic între părți, în baza unui contract semnat de acestea. De cele mai multe ori, creditorul își obține recuperarea creanței pe cale amiabilă, fiind cea mai rapidă variantă de soluționare a diferendului. Soluționarea pe cale amiabilă este cea mai eficientă metodă de recuperări de creanțe întrucât implică o evitare a costurilor care ar fi necesare în cazul celorlalte modalități de recuperare de creanțe, urmărind, în același timp, și salvarea raportului juridic. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere, legiuitorul a prevăzut recuperarea creanțelor în noul cod de procedură civilă, stabilind mai multe alternative de recuperare de creanțe în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită care vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în cazul în care aveți un drept de creanță în baza unui contract și urmăriți recuperarea unei sume de bani.

Ca procedură prealabilă, creditorul poate solicita respectarea obligației de plată prin intermediul unei somații de plată prin executorul judecătoresc în România. La nivel practic, debitorul se conformează pentru a evita costurile suplimentare care ar rezulta în cadrul celorlalte modalități de recuperare de creanțe. Somația de plată oferă creditorului posibilitatea de a obține recuperarea creanțelor într-un timp redus, cu cheltuieli minime.

Legea română prevede și alte modalități de realizare a dreptului de creanță, cum ar fi procedura de drept comun sau alte proceduri rapide de recuperare a creanțelor (ordonanța de plată, cererea de valoare redusă sau înscrierea la masa credală în ipoteza în care debitorul se află în stare de insolvență).

Un avocat specializat în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România vă poate asista în procedura de recuperări de creanțe atât de la persoane juridice, cât și de la persoane fizice, în cadrul soluționării amiabile prin purtarea negocierilor, precum și în cadrul celorlalte modalități de realizare a dreptului de creanță, prin dezvoltarea unor strategii de constrângere a debitorului.

Procedura de drept comun constă în intentarea unei acțiuni în instanță prin introducerea unei cereri de chemare în judecată. Avantajul procedurii de drept comun este că se pot administra atât probe cu înscrisuri, cât și interogatorii, expertize sau orice alte probe care duc la soluționarea litigiului, astfel încât creditorul să obțină recuperarea creanțelor.

În ceea ce privește procedura cererii de valoare redusă, aceasta duce la o soluționare mai rapidă. În cadrul acestei proceduri de recuperare de creanțe nu se iau în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată sau alte venituri accesorii, fiind necesar ca valoarea cererii să nu depășească 10.000 de lei la data sesizării instanței.

O alta procedură rapidă de recuperare a creanțelor este ordonanța de plată, care se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile și care constau în obligații de plată a unor sume de bani ce rezultă dintr-un contract. În cadrul acestei proceduri de recuperare de creanțe, creditorul va comunica somația de plată către debitor prin intermediul executorului judecătoresc, iar dacă acesta nu plătește în termenul prevăzut în somația de plată, creditorul poate introduce cererea la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.

În ceea ce privește recuperarea creanțelor prin înscrierea la masa credală în situația în care debitorul se află în stare de insolvență, creditorii devin părți în procedura de insolvență deschisă împotriva debitorului. Astfel, administratorul judiciar, în contextul procedurii de insolvență, va examina fiecare cerere de înscriere la masa credală și va trimite o notificare tuturor creditorilor, oferindu-le posibilitatea de a contesta hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență. Odată ce procedura de insolvență este completată, sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor.

„Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în recuperări de creanțe, iar avocații specializați în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România au o experiență vastă în acest domeniu”, a afirmat Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, recuperarea creanțelor se poate realiza pe cale amiabilă, fiind ipoteza care implică cele mai reduse costuri și cel mai puțin timp, prin procedura de drept comun sau prin alte proceduri rapide de recuperare a creanțelor, cum ar fi ordonanța de plată, cererea de valoare redusă sau înscrierea la masa credală în ipoteza în care debitorul se află în stare de insolvență.

Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România completând formularul de contact de pe site-ul nostru, https://avocatpavel.ro/contact/.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.