Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului de vânzare în România în funcție de natura bunului a cărui proprietate se transmite. Legea conferă titlul de înscris sub semnătură privată în România acelor contracte a căror încheiere se poate realiza valabil prin simplul acord de voință transpus prin semnătura părților. Pe de altă parte, în cazul anumitor contracte, legea impune respectarea formei autentice în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România care vă poate oferi consultanță în ceea ce privește întinderea drepturilor si obligațiilor stipulate în contractul de vânzare în România, forma pe care acesta trebuie să o respecte pentru încheierea valabilă și care vă poate asista în purtarea negocierilor cu privire la încheierea sa într-un mod avantajos pentru părțile contractante.

   Înscrisul sub semnătură privată în România este actul întocmit și semnat de părți, fără intervenția vreunui organ de stat, consimțământul fiind exprimat prin simpla semnătură a părților. Totuși, înscrisurile întocmite în această formă nu au forța juridică necesară pentru încheierea tuturor contractelor în România. De exemplu, înscrisurile sub semnătură privată în România nu sunt apte de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilelor, acestea obligând părțile contractante la realizarea tuturor formalităților pentru întocmirea pe deplin valabilă. În ceea ce privește înscrisurile sub semnătură privată încheiate în România înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, respectiv cele guvernate de Codul Civil din 1864, nu sunt valabile dacă nu s-au făcut în atâtea exemplare originale câte părți sunt cu interese contrare. Din acest motiv, un avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România vă poate oferi asistență juridică de specialitate pentru a evita eventualele impedimente în demersurile necesare întocmirii contractelor în România.

În concordanță cu dispozițiile Noului Cod Civil din România pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România, părțile trebuie să aibă în vedere, în primul rând, natura bunului care face obiectul contractului în România. În funcție de acest criteriu, valabilitatea contractului în România este influențată de forma încheierii acestuia. Spre exemplu, legea impune încheierea în formă autentică a contractelor în România privind transferul proprietății unor bunuri imobile, a contractelor privind vânzarea unei moșteniri, etc.

Având în vedere cele menționate anterior, părțile sunt obligate să se prezinte în fața notarului public în România care, potrivitLegii Notarilor Publici din 1995 în România, au îndatorirea de a verifica, în scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, pentru a cere și a da lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele urmând să autentifice vânzarea conform voinței părților. Din aceste considerente, un avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România vă poate asista în fața notarului public în România în vederea încheierii valabile a contractului de vânzare în România.

Totodată, atunci când discutăm despre valabilitatea unui contract de vânzare încheiat înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil din România, se are în vedere principiul neretroactivității legii civile care legiferează faptul că dispozițiile legii noi se vor aplica doar contractelor de vânzare în România încheiate după intrarea în vigoare a acesteia. În continuare, dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate, printre altele, din capacitatea persoanelor, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, dar și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.

Astfel, indiferent de modalitatea în care a fost întocmit respectivul contract în România, fie în formă autentică, fie sub semnătură privată, legea protejează interesele părților contractului de vânzare în România atât timp cât condițiile esențiale de validitate ale respectivului contract în România sunt îndeplinite. Pentru a asigura respectarea normelor legislative și pentru a preveni orice disfuncționalități în cadrul procesului de vânzare în România, un avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România vă poate oferi asistență juridică în încheierea valabilă a contractului, în revizuirea clauzelor, precum și reprezentare în fața notarului public în România.

„Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în încheierea contractelor de vânzare în România, având o vastă experiență în domeniul dreptului civil și al litigiilor civile”, a afirmat avocatul coordonator, Radu Pavel.

În concluzie, pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România contractanții trebuie să aibă în vedere o serie de dispoziții prevăzute de lege și condiții esențiale de încheiere valabilă a contractului de vânzare în România în funcție de interesul urmărit. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România pentru a vă oferi o informare clară cu privire la reglementările în vigoare și pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege în desfășurarea procesului de vânzare în România.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro

Ce condiții trebuie respectate în România pentru încheierea unui contract de vânzare?

În România, pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare, trebuie respectate condiții legale și forme specifice în funcție de natura bunului vândut.

Ce reprezintă înscrisul sub semnătură privată în România?

Înscrisul sub semnătură privată în România este un act întocmit și semnat de părți, fără intervenția unui organ de stat, prin care se exprimă consimțământul părților.

De ce nu sunt suficiente înscrisurile sub semnătură privată pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor în România?

Înscrisurile sub semnătură privată în România nu sunt suficiente pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor, iar formalități suplimentare sunt necesare.