office@avocatpavel.ro

Categorie: Achizitii publice

Care este momentul în care poate fi exclus un ofertant de la licitația publică?

Noțiunea de achiziție publică în România reprezintă achiziția de lucrări, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică în România încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. Orice operator […]