Categorie: Energie și resurse naturale

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unei persoane fizice în vederea contestării facturilor excesive emise de furnizorului de energie electrică în România

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unei persoane fizice în vederea contestării facturilor excesive emise de furnizorului de energie electrică în România și recuperarea prejudiciului cauzat prin aplicarea în mod incorect a metodei de calcul de către DEER (Distribuție Energie Electrică România) cu privire la contravaloarea energiei electrice în România consumate. Cu ocazia analizării facturilor […]

Noile modificări aduse domeniului energiei electrice în România

Domeniul energiei electrice în România se află într-o continuă dezvoltare, fapt ce impune periodic efectuarea unor modificări cu privire la Regulamentul de furnizare a energiei electrice în România. Principalele modificări prevăzute în Ordinul nr. 5/2023 privesc aspecte precum stabilirea obligațiilor operatorilor de distribuție a energiei electrice în România, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice […]

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică unei firme de salubrizare în vederea elaborării unei opinii legale privind contestarea facturilor excesive din partea furnizorului de energie electrică din România

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică unei firme de salubrizare în vederea elaborării unei opinii legale privind remediile judiciare și extrajudiciare pe care societatea le are la dispoziție pentru contestarea facturilor excesive din partea furnizorului de energie electrică din România. Din ansamblul reglementărilor în domeniul energiei electrice în România reiese faptul că furnizorul de […]

Parcuri fotovoltaice în România. -Legislație aplicabilă-

În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în România sunt din ce în ce mai numeroase. Energia solară în România este una dintre cele mai întâlnite resurse energetice în România, favorizând, astfel, construcția de parcuri fotovoltaice în […]

Pavel Mărgărit și Asociații asigură asistența juridică unui important investitor intr-un proiect de dezvoltare a parcurilor fotovoltaice în România

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asigură asistența juridică unui important investitor intr-un proiect de dezvoltare a parcurilor fotovoltaice în România, atât în ceea ce privește partea juridică, de finanțare, cât și cea de autorizare a proiectului. Astfel, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă asistență juridică cu privire la  revizuirea contractelor de […]

Proiect de hotarare – restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu catre ultimul proprietar al vehiculului

In data de 11 noiembrie 2014, Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea art. 8 alin. (5) din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Potrivit normelor legale la cererea […]

OUG nr. 8/2014, plata sumelor reprezentand taxa pe poluare se va face in termen de 5 ani

În extras din Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2014:  Art. XV. – (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite […]

Neafisarea certificatului energetic de catre proprietarii cladirilor sanctionata mai aspru

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, obligatia de afisare a certificatului incumba tuturor cladirilor de interes si utilitate publica, cat si la cladirile care sunt frecvent vizitate de public, cum ar fi: locuinte unifamiliale; blocuri de locuinte; birouri; cladiri de invatamant; spitale; hoteluri si restaurante; constructii destinate activitatilor sportive; cladiri pentru servicii de comert; alte […]

Curtea de Apel Timisoara a stabilit ca timbrul de mediu este incompatibil cu art. 110 TFUE

Conform prevederilor  art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (ex-articolul 90 TCE): “Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite […]

Proiect de lege prin care o noua categorie de autovehicule este scutita de la plata timbrului de mediu

In cadrul Proiectului de lege se stabileste faptul ca autovehiculele folosite de unitatile din sistemul administratiei penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu. Sistemul Administratiei Penitenciarelor este constituit din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care are in subordine un numar de 47 de unitati subordonate. Aprobarea de catre Guvern a Proiectului de lege […]