Categorie: Energie și resurse naturale

Proiect de hotarare – restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu catre ultimul proprietar al vehiculului

In data de 11 noiembrie 2014, Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea art. 8 alin. (5) din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Potrivit normelor legale la cererea […]

OUG nr. 8/2014, plata sumelor reprezentand taxa pe poluare se va face in termen de 5 ani

În extras din Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2014:  Art. XV. – (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite […]

Neafisarea certificatului energetic de catre proprietarii cladirilor sanctionata mai aspru

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, obligatia de afisare a certificatului incumba tuturor cladirilor de interes si utilitate publica, cat si la cladirile care sunt frecvent vizitate de public, cum ar fi: locuinte unifamiliale; blocuri de locuinte; birouri; cladiri de invatamant; spitale; hoteluri si restaurante; constructii destinate activitatilor sportive; cladiri pentru servicii de comert; alte […]

Curtea de Apel Timisoara a stabilit ca timbrul de mediu este incompatibil cu art. 110 TFUE

Conform prevederilor  art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (ex-articolul 90 TCE): “Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite […]

Proiect de lege prin care o noua categorie de autovehicule este scutita de la plata timbrului de mediu

In cadrul Proiectului de lege se stabileste faptul ca autovehiculele folosite de unitatile din sistemul administratiei penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu. Sistemul Administratiei Penitenciarelor este constituit din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care are in subordine un numar de 47 de unitati subordonate. Aprobarea de catre Guvern a Proiectului de lege […]

In cazul in care societatile care vand echipamente electronice si electrice nu informeaza clientii despre colectarea deseurilor, acestea sunt pasibile de amenzi de pana la 50.000 lei

Ordonanta transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012. In conformitate cu prevederile respectivei Ordonante, detinatorul de deseuri de echipamente electronice si electrice (DEEE) are obligatia de a […]

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 372/2015 privind inregistrarea dispozitivelor medicale

Astfel potrivit prevederilor respectivului Ordin, la data introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, producatorii sunt obligati sa respecte urmatoarea procedura de inregistrare a dispozitivelor: a)     Completarea formularului de notificare F.1 sau F.2, in functie de tipul de dispozitiv medical introdus pe piata, formular care trebuie insotit in mod obligatoriu de documentele specificate in acesta; b)    […]

A intrat in vigoare Procedura cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali

Potrivit prevederilor Ordinului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare, furnizorii de energie electrica si gaze naturale au obligatia de a-si armoniza propriile proceduri interne cu Procedura – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali. In conformitate cu noile reglementari ale […]

A intrat in vigoare Metodologia de stabilire a obligatiei producatorilor si furnizorilor de gaze naturale de a incheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din Romania

Scopul respectivei metodologii este stabilirea obligatiei producatorilor de gaze naturale sau operatorilor economici afiliati acestora, dupa caz, de a incheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea unor cantitati minime de gaze naturale, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si pana la data de 31 decembrie 2018, si stabilirea […]

Achizitionare firma de energie din surse regenerabile

Pavel si Asociatii a acordat consultanta juridica in domeniul energiei regenarabile, pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic de 2.4 MW. La sediul Pavel si Asociatii s-au negociat si incheiat documente privind preluarea unei societati romanesti de catre un fond de investitii Italian. Competentele si abilitatile profesionale ale echipei de avocati au condus la incheierea tranzactiilor ce […]