Categorie: Legislația muncii

Cand este posibila compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat?

In conformitate cu prevederile art. 146 alin. (4) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Dreptul de concediu de odihna este stabilit proportional cu munca prestata de catre salariat intr-un an calendaristic, compensarea in bani stabilindu-se astfel […]

Lucratorii romani din domeniul constructiilor sunt recrutati pentru a lucra in Israel

In data de 5 noiembrie 2014 a intrat in vigoare Protocolul semnat in 24.06.2014, intre Ministerul Muncii, din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucratorilor romani pentru lucrari temporare in domeniul constructiilor in Statul Israel. Lucratorii care urmeaza sa fie recrutati pentru a lucra in Israel in domeniul constructiilor trebuie sa […]

Sotul sau sotia unui titular al PFA/intreprinderii individuale beneficiaza de concediu medical si indemnizatie de asigurari sociale de sanatate

O.U.G. nr. 68/2014 modifica O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in sensul introducerii in cadrul grupei de asigurati si sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate. Potrivit prevederilor nou introduse, sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate nu necesita inregistrare in registrul comertului, sau calitate de titular ori salariat al […]

Salariul minim brut pe economie se va majora incepand cu 1 mai 2016

Conform prevederilor respectivei Hotarari, incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora. Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut mai […]

RIL admis. Fapta de a desfasura activitati in centrele comerciale, in zilele de sarbatori legale

Respectiv daca fapta angajatorului de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, in zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1)din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, […]

CJUE. Directiva privind concedierile colective. Desfacerea contractului de munca

„A considera ca neacceptarea de catre un lucrator a unei reduceri salariale de 25% nu intra in sfera notiunii de concediere ar priva directiva de efectul sau deplin, aducand atingere protectiei lucratorilor.” Potrivit Comunicatului, pentru a se stabili existenta unei concedieri colective, Directiva nr. 98/59/CE a Consiliului prevede ca, la calcularea numarului de concedieri, incetarea […]

Retinerea taxelor si contributiilor salariatilor si nevirarea la stat, nu mai este infractiune

  Art. 6 din Legea nr. 241/2005 prevede faptul ca „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.” In argumentarea sa, Curtea Constitutionala a statuat ca dispozitiile legale […]

Codul muncii a fost adoptat in data de 03.09.2015, ca urmare a unei initiative legislative cetatenesti

Documentul, care a trecut cu succes la inceputul anului de verificarile Curtii Constitutionale, prevede flexibilizarea relatiilor de munca si echilibrarea raportului dintre salariati si angajatori. Printre principalele noutati incluse in proiect se numara modificarea contractului individual de munca, durata concediului de odihna si sporurile pentru munca suplimentara. Conform expunerii de motive a initiativei legislative, printre […]

A fost modificata Legea privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Potrivit normelor europene, detasarea are o semnificatie diferita de cea data de art. 45 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, situatia in care un salariat care isi desfasoara activitatea intr-un stat […]

A fost modificata definitia activitatilor independente, incepand cu 10.07.2015

Potrivit prevederilor legale, au fost abrogate punctele 2.1 si 2.2 ale art. 7 (1) din Codul fiscal, referitoare la activitatile independente, ca urmare a modificarii definitiei si criteriilor pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate pentru a fi considerata activitate independenta. Astfel, prin activitate independenta se intelege, in conformitate cu noile prevederi, orice activitate […]