• office@avocatpavel.ro
 • Categorie: Litigii și arbitraj internațional

  Cinci feluri în care se poate atrage răspunderea personală a administratorului în România – civil, penal, fiscal, excludere/revocare și în caz de insolvență a societății pe care o administrează

  Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina administratorului din România privind desfășurarea activității sale. Conform legislației în vigoare, în România, administratorii răspund personal în fața societății pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea legii sau a mandatului primit. Pe de altă parte, administratorul va răspunde personal și solidar și va putea fi […]

  Care este actuala abordare a societății dumneavoastră cu privire la litigii în România?

  În domeniul afacerilor, apariția unui litigiu poate reprezenta o provocare semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți comerciale, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este esențial ca societățile comerciale să se concentreze pe prevenirea litigiilor în România în loc să le trateze ulterior, motiv pentru care un avocat specializat în dreptul corporativ, drept comercial și litigii în România vă […]

  Cum se contestă procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)?

  În situația în care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate în cadrul activității de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În cazul încălcării dispozițiilor legale, angajatorul poate răspunde contravențional. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România […]

  Cum poți obține anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă?

  Având în vedere faptul că în practică pot apărea erori cu privire la întocmirea actelor de stare civilă, Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România care vă poate sfătui cu privire la mijloacele legale pentru a obține anularea, completarea sau rectificarea […]

  Contract de munca

  Cum poți stinge o obligație față de un partener contractual?

  Contractul semnat între părți creează drepturi și obligații, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligațiile contractuale pe care și le asumă un partener contractual se sting prin executarea voluntară a acestora, și anume prin remiterea unei sume de bani sau prin executarea prestației care face obiectul obligației. Însă, există și modalități alternative de stingere […]

  excludere asociat

  Cum se atacă o hotărâre definitivă la CEDO? Procedura in fața Curții Europene a Drepturilor Omului

  Orice persoană care se află în situația în care o hotărâre definitivă îi prejudiciază interesele poate contesta hotărârea definitivă, urmând procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și drepturile omului pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru atacarea […]

  Atragerea răspunderii patrimoniale

  Cum se poate face contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu în România?

  Contestația la executare silită este o modalitate prin care se obține anularea oricărui act de executare silită de către persoanele interesate sau vătămate prin executare. După începerea executării silite, persoanele interesate sau vătămate pot solicita pe calea contestației la executare silită și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite dacă […]

  Cum să te îndrepți cu o cerere în pretenții împotriva partenerului contractual în România?

  Încheierea unui contract creează drepturi și obligații între părțile semnatare pe perioada stabilită. Astfel, prin acțiunea în pretenții o persoană poate pretinde obligarea celeilalte părți la respectarea dreptului încălcat sau la executarea obligației asumate, iar dacă nu mai este posibil, obligarea ei la plata unor daune-interese pentru prejudiciul suferit. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din […]

  Cum se poate cere anularea titlului de proprietate atunci când este emis în mod nelegal?

  Cum se poate cere anularea titlului de proprietate atunci când este emis în mod nelegal?

  Anularea unui titlu de proprietate emis în mod nelegal poate fi solicitată de orice persoană care justifică un interes. Dacă titlul de proprietate a fost eliberat pe numele altei persoane, acesta va putea fi anulat. Instanța va acorda dreptul de proprietate adevăratului proprietar al terenului. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la […]