office@avocatpavel.ro

Categorie: Articole

guvernanta corporativa

Avocat corporate. Monitorizarea schimbărilor legislative

Avocat corporate. Cum monitorizează companiile multinaționale schimbările legislative din România? În societatea contemporană, companiile multinaționale urmăresc să fie informate despre legislația de actualitate din România luând în considerare obiectul de activitate al acestora. În practică, companiile multinaționale sunt interesate să monitorizeze evoluțiile legislative, privind aspecte precum guvernanța corporativă, corporate compliance, politica de compliance, legislația privind […]

Guvernanța corporativă

Avocat compliance. Guvernanța corporativă în România

Avocat compliance. Guvernanța corporativă în România Guvernanța corporativă reprezintă un ansamblu de reguli, practici și procese care reglementează conducerea și supravegherea unei companii în România. Conceptul de „guvernanță corporatistă” vizează echilibrul intereselor diferitelor părți implicate în funcționarea și activitatea unei organizații, precum acționarii, conducerea executivă, clienții, furnizorii, instituțiile financiare, autoritățile publice și comunitatea locală. În esență, guvernanța corporativă acoperă toate aspectele […]

Clauza de neconcurență

Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență

Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă În dreptul muncii, contractul individual de muncă (CIM) în România reprezintă instrumentul principal ce reglementează relațiile de muncă, stabilind drepturi și obligații atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina salariatului. Înainte de încheierea contractului de muncă, părțile stabilesc clauzele de comun acord clauzele […]

GDPR

Avocat GDPR. Monitorizarea excesivă a datelor cu caracter personal

Legislatia GDPR. Monitorizarea excesivă a datelor cu caracter personal si sancțiuni Potrivit Regulament UE 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), orice operațiune care vizează înregistrarea, stocarea sau divulgarea de date […]

GDPR en

GDPR în România

Protecția datelor cu caracter personal în România. Dreptul de a fi uitat Datele cu caracter personal în România constau în orice informații care contribuie la individualizarea unei persoane și care permit identificarea acesteia. Având în vedere evoluția constantă a societății moderne și a tehnologiei, a fost necesară implementarea unor reguli stricte în ceea ce privește […]

sucursala

Sucursala în România

Cum înființezi o sucursală în România? Potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, sucursala în România este o entitate fără personalitate juridică, fiind un dezmembrământ al societăților comerciale. Este necesar ca, înainte de începerea activității economice, sucursala să fie înregistrată la Registrul Comerțului din județul în care va funcționa. Întrucât sucursala nu are personalitate juridică, aceasta nu […]

Contractul de locatiune

Contractul de locațiune

Contractul de locațiune în România Potrivit Noului Cod Civil, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă […]

insolventa in Romania

Prevenirea insolvenței în România

Modalități de prevenire a insolvenței în România Insolvența în România este acea stare a unei societăți comerciale atunci când se află în imposibilitatea financiară de a-și plăti datoriile certe, lichide și exigibile față de creditori, indiferent dacă izvorăsc din relații comerciale, de muncă sau de orice altă natură. Prin adoptarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile […]

rambursare TVA

Rambursarea TVA-ului în România

Rambursare TVA – Dreptul la dobândă pentru întârzieri Noțiunea de contencios administrativ se referă la litigiile în care una dintre părțile implicate este o autoritate sau o instituție publică, iar scopul litigiului este fie anularea totală sau parțială a unui act administrativ, fie obligarea autorității publice să emită un act administrativ sau să efectueze o anumită operațiune administrativă. Această obligație […]

Concedierea in Romania

Motive de concediere a angajaților în România

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului în România În societatea contemporană, concedierea în România reprezintă un proces des întâlnit în mediul profesional, fiind o cauză de încetare a raporturilor de muncă. Codul Muncii prevede două ipoteze de concediere, respectiv concediere pentru motive ce țin de persoana salariatului, respectiv concediere pentru motive ce […]