office@avocatpavel.ro

Categorie: Proprietate intelectuală

Cum îți poți proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software dezvoltată de tine?

Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creații intelectuale, precum mărci, brevete de invenție, opere literare, opere artistice, chiar și programe pe calculator (software). În societatea contemporană, din ce în ce mai mulți dezvoltatori în domeniul IT din România continuă să evolueze în ceea ce privește dezvoltarea platformelor software în România. Având […]

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asistă și reprezintă cea mai mare societate din România din domeniul de Multi-Level Marketing în vederea dezvoltării unei platforme de cursuri online din România

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asigură asistență și reprezentare juridică celei mai mari societăți din România din domeniul de Multi-Level Marketing și tehnologia informației (IT) în România, în scopul dezvoltării unei platforme online în România, în conformitate cu cerințele legale din România.   Asistența juridică constă atât în redactarea termenilor și condițiilor […]

Cum să închei un acord de asociere in participatie în domeniul tehnologiei informației (IT) în România?

Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Cu alte cuvinte, acordul de asociere în participaţie se incheie de regula intre profesionisti în România, fiind o forma de asociere intre doua […]

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asigură asistență și reprezentare în domeniul proprietății intelectuale unei companii de succes din România având că obiect de activitate consultanță și training în domeniul MLM (Multi-Level Marketing)

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asigură asistență și reprezentarea în domeniul proprietății intelectuale unei companii de succes din România având ca obiect de activitate consultanță și training în domeniul Multi-Level Marketing (MLM), în vederea obținerii unei soluții favorabile cu privire la drepturile de  proprietate intelectuală asupra unei platforme software dezvoltate de către companie. Asistența juridică constă […]

Crearea unui cont în numele altor persoane duce la acuzații penale?

Reprezintă deschiderea unui cont pe o rețea de socializare folosind numele alte persoane infracțiune?

În contextul dezvoltării tehnologice și apariției  rețelelor de socializare ce se extind și acaparează o mare parte din viețile noastre, s-au dezvoltat și fenomenele și metodele infracționale prin perfecționarea infracțiunilor informatice, cum ar fi cea de fals informatic. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  recomandă apelarea la un avocat specializat atât în domeniul penal […]

Ce este o marcă și cum se face înregistrarea acesteia la OSIM

Marca este definită de lege drept un însemn care permite ca produsele sau serviciile ce aparțin unei persoane fizice sau juridice să se deosebească de cele care aparțin altei persoane fizice sau juridice. Marca poate fi verbală, poate avea o reprezentare grafică sau poate fi o combinație din cele două. Pentru a fi sigur că […]

Ce poți face când cineva folosește marca ta înregistrată?

Înregistrarea legală a unei mărci conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Totodată, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de orice terț, care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, atrag atenția avocații specializați în proprietate intelectuală ai  societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Cel care vor să își […]

Modificarea Legii drepturilor pacientului

In coformitate cu prevederile noii legi, au fost completate drepturile pacientului in situatia externarii, stabilindu-se faptul ca: „Pacientul sau persoana desemnata în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie […]

Intrebare preliminara cu privire la incalcarea unui drept de proprietate intelectuala

Intrebarea preliminara formulata se refera la art. 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, respectiv „daca acesta trebuie interpretat in sensul ca ne situam in cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea unui drept de proprietate intelectuala si in cazul in […]

CJUE. Inregistrările video de pe site-ul unui ziar intra sub incidenta reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale

Potrivit comunicatului, Curtii i s-a solicitat sa interpreteze Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale. Directiva mentionata vizeaza, printre altele, sa protejeze consumatorii si, in mod deosebit, minorii. Ea stabileste astfel cerintele pe care serviciile mass-media audiovizuale trebuie sa le respecte, in special in ceea ce priveste comunicatiile comerciale si sponsorizarea. Conform Directivei, un serviciu mass-media audiovisual […]