Categorie: Noutati legislative

Noutăți legislative 23 Septembrie 2022

1)Ordinul nu 1679/2022 aprobă procedura (modelul, conținutul și instrucțiunile pentru completarea formularului fiscal 177) privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitul pe venit al microîntreprinderilor, în condițiile legii, pentru sponsorizarea și/sau actele de patronaj sau acordarea de burse private.   2)Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind […]

Noutăți legislative 16 Septembrie 2022

Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004   Punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti; Competenţa pentru punerea […]

Noutăți legislative 2 Septembrie 2022

Ordonanţa nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală   Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după caz, iar acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace.   Soluţia fiscală individuală anticipată este actul […]

Noutăți legislative 26 August 2022

Ordinul nr. 1542/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 23 august 2022, în vigoare de la 23 […]

Noutăți legislative 19 August 2022

Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal   Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza […]

Noutăți legislative 1 August 2022

Decizia nr. 860/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în vigoare de la 28 iulie 2022   Prin încheierea din 25 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.484/196/2018, Judecătoria Brăila – Secţia civilă a […]

Noutăți legislative 22 Iulie 2022

Legea nr. 234/2022 pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie în România şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept […]

Noutăți legislative 15 Iulie 2022

1) Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă • Articolul 524 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 524. – Forma contestaţiei Contestaţia se formulează în scris şi se depune la instanţa învestită cu soluţionarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecăţii. Contestaţia se poate formula […]

Noutăți legislative 08 Iulie 2022

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale se modifică după cum urmează: Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, şi sunt interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al […]

Noutăți legislative 30 Iunie 2022

Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin Într-o cambie suma de plată este scrisă în litere și în cifre; în cazul în care există neconcordanţe, prevalează suma de plată scrisă în litere. Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie […]