Categorie: Noutati legislative

Noutati Legislative 3 Februarie 2023

Ordinul nr. 2.228/2022 / 3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003   Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 […]

Noutăți Legislative 27 Ianuarie 2023

Ordinul nr. 626/2023 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual Pentru anul fiscal 2023, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%. Direcţia generală de legislaţie fiscală şi reglementări vamale şi contabile, direcţiile generale regionale ale finanţelor […]

Noutati legislative 20 Ianuarie 2023

Modificările şi completările Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, din 10.01.2023   În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar se vor parcurge etapele prevăzute la art. 40 alin. (4)-(12) din Lege, iar, […]

Noutăți Legislative 13 Ianuarie 2023

Procedura privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către structurile prevăzute la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, din 23.11.2022   Monitorizarea activităţii direcţiilor regionale vamale […]

Noutăți Legislative 6 Ianuarie 2023

Decizia nr. 18/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii, privind Dosarul nr. 1.423/1/2022   Pe calea recursului în interesul legii se solicită a se da o interpretare şi aplicare unitară dispoziţiilor (2) al art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, […]

Noutăți Legislative 23 Decembrie 2022

Legea 370/2022 cu privire la aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022-modificarea Codului Fiscal   Pentru angajatorii din construcții se modifică modul de calcul al procentului de 80% cifră de afaceri din construcții în total venituri. Acest procent se determină ca raport între totalul de venituri din activitatea de construcții realizate pe teritoriul României. Practic, dacă există […]

Noutăți Legislative 16 Decembrie 2022

Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizaţiei pe baza […]

Noutati Legislative 9 Decembrie 2022

Ordinul nr. 5.309/C/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare   Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este […]

Noutati Legislative 25 Noiembrie 2022

Decizia nr. 50/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 2.670/111/CA/2021-R   Curtea de Apel Oradea – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 13 mai 2022, pronunţată în Dosarul nr. 2.670/111/CA/2021-R, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie […]

Noutăți Legislative 18 Noiembrie 2022

Decizia nr. 21/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind admiterea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: în interpretarea […]