Categorie: Noutati legislative

Noutăți legislative 20 Iunie 2022

1. Legea nr. 170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu privire la incitarea publicului la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane în România Articolul 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal, se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură […]

Noutati legislative 10 Iunie 2022

1.Decizia nr. 28/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă în Dosarul nr. 337/112/2018/a7, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România Dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. k) şi o) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a […]

Noutati legislative 03 Iunie 2022

1.Legea nr. 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii din România Registrul general de evidenţă a salariaţilor din România se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă din România în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor […]

Noutati legislative 30 Mai 2022

1.Legea nr. 134/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în România Limitele maxime de viteză în afara localităţilor din România sunt: a) pe autostrăzi – 130 km/h; b) pe drumurile expres – 120 km/h; c) pe drumurile naţionale europene (E) – 100 km/h; d) pe celelalte categorii […]

Noutati legislative 23 Mai 2022

1.Legea nr. 125/2022 din România pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale din România Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în România în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor […]

Noutati legislative 17 Mai 2022

1.Decizia nr. 11/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, prin care, în temeiul art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală din România, s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept Fapta unei persoane de a […]

Noutati legislative 8 Mai 2022

1.Ordinul nr. 430/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România nr. 1/2020 Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluţionare a […]

Noutati legislative 29 Aprilie 2022

1.Decizia nr. 3/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj, Secţia penală, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, adoptată de Înalta Curte de Casație și […]

Noutati legislative 22 Aprilie 2022

1.Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate din România, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative În cazul persoanelor private de libertate, activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 în România se realizează exclusiv prin cabinetele medicale din cadrul unităţilor penitenciare, cu sprijinul direcţiilor de sănătate publică […]

Noutati legislative 15 Aprilie 2022

1.Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când se poate presupune, cu bună-credinţă, că întreaga operă sau întregul obiect protejat nu se află la dispoziţia publicului prin canalele […]