• office@avocatpavel.ro
 • Categorie: Noutati legislative

  Noutăți Legislative 08 Septembrie 2023

  Ordinul nr. 301/2023 privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Având în vedere: – prevederile art. 251 lit. k1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea […]

  Noutăți Legislative 04 Septembrie 2023

  1. Ordinul nr. 6072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, precum şi prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului […]

  Noutăți Legislative 28 August 2023

  Ordinul nr. 2192/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului […]

  Noutăți Legislative 18 August 2023

  1.Ordinul nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice în România Având în vedere prevederile: – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale; – Hotărârii Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea […]

  Noutăți Legislative 04.08.2023

  Parlamentul României adoptă prezenta lege: (1) Furnizorii de combustibili au obligaţia să îşi asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen. (2) Furnizorii de combustibili au obligaţia să se asigure că valoarea energetică provenită din cantitatea de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică furnizaţi pe piaţă în România şi […]

  Noutăți Legislative 28 Iulie 2023

  Legea nr. 243/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. La articolul 9 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b) identificarea şi inventarierea clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, construite înainte de anul 1978, amplasate […]

  Noutăți Legislative 21 Iulie 2023

  1. Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

  Noutăți Legislative 14 Iulie 2023

  Ordinul nr. 78/2023 pentru modificarea Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019 Participant la piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi - titular de licenţă, persoana fizică sau juridică [...]

  Noutăți Legislative 07 Iulie 2023

  1. Ordinul nr. 2044/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor Având în vedere dispoziţiile art. 60 pct. 5, art. 1381 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările […]

  Noutăți Legislative 30 Iunie 2023

  1. Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscal. • n vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării […]