Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara. Potrivita noilor reglementari in vigoare, in sfera de aplicare a cazierului, sunt cuprinse acum si entitatile fara personalitate juridica.

Cazierul fiscal se utilizeaza in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si al eficientizarii de catre organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de catre contribuabili, prin asigurarea accesului la informatii care releva modul de respectare a legislatiei fiscale, contabile, vamale si a disciplinei financiare de catre contribuabili.

De asemenea, prin prezenta Ordonanta au fost introduse noi fapte ce se mentioneaza in cazierul fiscal, respectiv: atragerea raspunderii patrimoniale a debitorului ajuns in stare de insolventa, pronuntata prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru creantele care fac parte din pasivul debitorului si sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

In plus fata de reglementarea anterioara, in noua OG se mentioneaza ca inscrierea starii de inactivitate fiscala se face doar in cazierul reprezentantilor din perioada in care au aparut situatiile de declarare a starii de inactivitate, precizare care nu exista pana acum. In situatia in care sunt desemnati noi reprezentanti legali, inactivitatea fiscala este inscrisa in cazierul fiscal al acestora numai daca situatia se mentine pe o perioada mai mare de un semestru calendaristic de cand au preluat reprezentarea respectivelor entitati.

De asemenea, in noul cadru legal se reglementeaza si situatia in care inactivitatea fiscala poate fi stearsa din cazierul fiscal al unui reprezentantul legal care si-a pierdut aceasta calitate. Acest lucru se va intampla dupa un an: de la inscrierea mentiunilor privind schimbarea reprezentantului legal in registrul comertului sau in evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt inregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care nu se inregistreaza la registrul comertului, sau, de la data expirarii mandatului, in situatia in care acesta este limitat in timp si nu a fost reinnoit.