Insolvență, restructurare și falimente – cazuri recente

Acordarea de asistență juridică unui fond de investiții, cu privire la efectul introducerii în procedura insolvenţei a unuia dintre debitorii săi, în speță un dezvoltator imobiliar.

Acordarea de asistență juridică unui dezvoltator imobiliar de anvergură din România în toate etapele procedurii insolvenţei: faza de observație, propunerea planului de reorganizare şi procedura falimentului.

Consilierea unei companii din domeniul retail cu privire la procedura insolvenţei. Întocmirea planului de reorganizare şi derularea de negocieri cu creditorii în vederea reducerii masei credale şi pentru a obţine votul acestora asupra planului de restructurare. Totodată, societatea de avocatură a supervizat implementarea planului de reorganizare. Societatea s-a restructurat cu succes şi s-a reintegrat în circuitul economic.

Drept corporatist, comercial, fuziuni și achiziții – cazuri recente

Asistarea și reprezentarea unei companii de explorare resurselor minerale din Marea Britanie, ce derulează operațiuni în Zimbabwe, Zambia și alte jurisdicții, într-o tranzacție de achiziție de părți sociale, prin care a devenit unicul asociat al unei societăți miniere locale;

Acordarea de consultanță unei mari companii locale din domeniul producției de fier și oțel, într-o tranzacție complexă privind transferul activelor, portofoliului și creditelor ipotecare de la o altă societate;

Asistență și reprezentare acordată unei companii miniere și de explorare a resurselor miniere, listată pe AIM, London Stock Exchange, în vederea fuziunii cu o societate minieră locală care s-a aflat în portofoliul statului român.