Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţiile de neconstituţionalitate cu care a fost investita, printre care:

Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 192∕2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

In sedinta din data de 07.05.2014, plenul Curţii Constituţionale, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate invocata şi a constatat că prevederile art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti.