Legea oferă persoanei îndreptățite posibilitatea de a solicita intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil în Cartea Funciară, indiferent dacă este proprietar sau creditorul unei creanțe împotriva proprietarului imobilului. În cazul în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară dispune prin încheiere respingerea cererii de intabulare, persoana interesată poate introduce o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere. Astfel, se poate promova o plângere împotriva refuzului de intabulare a dreptului de proprietate împotriva OCPI. Un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism poate oferi consultanță cu privire la posibilitățile de atacare a încheierilor pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în astfel de cazuri, precum și asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată în cazul în care și cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă.

Conform legii, proprietarul unui imobil poate solicita intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului în Cartea Funciară.

Același drept îl are și creditorul unei creanțe împotriva proprietarului imobilului atunci când debitorul proprietar nu solicită înscrierea dreptului său de proprietate din neglijență sau cu rea-credință, prejudiciindu-l pe creditor.

În cazul refuzului de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului, solicitantul poate introduce o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere dispusă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Astfel, se poate promova o plângere împotriva refuzului de intabulare a dreptului de proprietate împotriva OCPI.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism  care să vă poată consilia cu privire la procedura de urmat în cazul intabulării dreptului de proprietate  în cartea funciară a unui imobil și cu privire la posibilitățile de atacare a încheierii pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cazul unui refuz.

Plângerea împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a constatat refuzul de intabulare a dreptului de proprietate se trimite la instanța competentă din raza imobilului.

În cazul în care și cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă, persoana interesată sau notarul public pot formula plângere împotriva acesteia în termen de 15 zile de la comunicare.

Prin urmare, prin intermediul acestei plângeri se poate solicita instanței de judecată să dispună admiterea cererii de reexaminare împotriva încheierii de respingere pronunțată de către OCPI și implicit admiterea cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism care vă poate oferi consultanță cu privire la posibilitățile de atacare a încheierilor pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și oferi asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată în cazul în care cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă.

Cine are dreptul să solicite intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil în Cartea Funciară?

Legea conferă dreptul de a solicita intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil în Cartea Funciară atât proprietarului imobilului, cât și creditorului unei creanțe împotriva proprietarului. Creditorul poate exercita acest drept atunci când proprietarul imobilului nu solicită înregistrarea dreptului de proprietate din neglijență sau rea-credință, cauzând prejudicii creditorului.

Ce opțiuni există în cazul în care cererea de intabulare a dreptului de proprietate este respinsă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI)?

În cazul în care OCPI respinge cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului, solicitantul are posibilitatea să introducă o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere. Dacă această cerere de reexaminare este, de asemenea, respinsă, persoana interesată poate promova o plângere împotriva refuzului de intabulare a dreptului de proprietate împotriva OCPI.

Ce se întâmplă dacă cererea de reexaminare este, de asemenea, respinsă?

În situația în care și cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă, persoana interesată sau notarul public pot formula o plângere împotriva acesteia în termen de 15 zile de la comunicare. Prin intermediul acestei plângeri, se poate solicita instanței de judecată să admită cererea de reexaminare și implicit cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului. Plângerea se trimite la instanța competentă din raza imobilului.