Prin Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare a fost transpusă în legislația română Directiva UE 2019/2161 prin care au fost aduse modificări referitoare la noile cerințe de informare aplicabile pe piețele online, obligații de indicare a prețului practicat anterior unei reduceri de preț, precum și sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor prevederi. Un avocat specializat în drept comercial și în drepturile consumatorului în România vă poate oferi asistență juridică cu privire la modificările legate de drepturile consumatorului în România în vederea desfășurării activității în acord cu noile reglementări.

Directiva (UE) 2019/2161 acoperă o gamă largă de contracte încheiate în România între comercianţi şi consumatori, şi anume contracte de vânzare, servicii sau cu conţinut digital online. În primul rând, înainte de încheierea unui contract, comercianţii sunt obligați să le ofere consumatorilor informaţii într-un limbaj clar şi inteligibil. Astfel, printre drepturile consumatorului în România se numără următoarele: dreptul de a primi informaţii privind identitatea şi datele de contact ale comercianților, precum și dreptul de a fi informat cu privire la caracteristicile principale ale produsului şi condiţiile care se aplică acestora.

Prin modificările privind drepturile consumatorului în România sunt introduse noi cerinţe specifice de informaţii pentru contractele încheiate pe pieţele online. Așadar, pieţele online trebuie să informeze consumatorii în România dacă furnizorul terţ este comerciant sau non-comerciant în România (consumator), să avertizeze consumatorul despre neaplicarea normelor UE de protecţie a consumatorilor la contractele încheiate în România cu non-comercianţi şi să explice cine este responsabil pentru executarea contractului.

De asemenea, alte modificări privind drepturile consumatorului în România privesc obligația ca prin orice anunţ de reducere a preţului să se indice și preţul aplicat anterior, precum și preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură pentru produsele comercializate, în funcție de obiectul de activitate specific fiecărei societăți comerciale în Romania.

Un avocat specializat în drept comercial si în drepturile consumatorului în România poate oferi consultanța juridică comercianților în România și furniza informații în legătură cu obligațiile pe care le are de îndeplinit comerciantul în Romania în vederea respectării drepturilor consumatorului în România, în conformitate cu noile reglementări din Hotărârea nr. 686/2022 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare.

În plus, modificarile privind drepturile consumatorului în România prevăd introducerea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive pentru a pedepsi comercianţii care încalcă regulile privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. Astfel, nerespectarea prevederilor referitoare la indicarea preţului de vânzare, preţului pe unitatea de măsură, precum și a preţului anterior aplicat de vânzător ca urmare a unui anunţ de reducere a preţului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.000 și 30.000 lei.

În concluzie, modificările legislative prezentate mai sus aduc noutăți importante în legislația din România, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianții din România. Astfel, consumatorii vor beneficia de protecție sporită în relația cu comercianții prin obligarea acestora din urmă de a oferi informații suplimentare și de a se supune obligațiilor prevăzute expres de legislația privind drepturile consumatorului în România, sub sancțiunea plății unor amenzi considerabile.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și în drepturile consumatorului în România, care vă poate oferi consultanță juridică cu privire la  modificările privind drepturilor consumatorului în România, și asupra obligațiilor pe care le are de îndeplinit un comerciant în România.

Ce implică Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 în ceea ce privește drepturile consumatorilor și comercianților în România?

Hotărârea nr. 686/2022 transpune în legislația română Directiva UE 2019/2161, aducând modificări în ceea ce privește drepturile consumatorilor și obligațiile comercianților. Aceasta impune comercianților obligația de a furniza informații clare și inteligibile consumatorilor, inclusiv pe platformele online. De asemenea, introduce cerințe specifice pentru contractele încheiate online, precum indicarea dacă furnizorul terț este comerciant sau non-comerciant, precum și informarea asupra responsabilității pentru executarea contractului.

Ce implicații au aceste modificări în drepturile consumatorilor în România?

Modificările aduse drepturilor consumatorilor implică faptul că aceștia vor fi mai bine informați înainte de a încheia un contract, inclusiv în mediul online. Acestea includ dreptul la informații privind identitatea comercianților, caracteristicile produselor și condițiile care se aplică acestora. De asemenea, noile cerințe extind protecția consumatorilor în situațiile de contractare online, asigurând că aceștia sunt conștienți de drepturile și responsabilitățile lor.

Ce consecințe au noile cerințe privind indicarea prețurilor pentru comercianții din România?

Noile cerințe introduc obligația ca comercianții să indice prețul practicat anterior unei reduceri de preț și prețul pe unitatea de măsură pentru produsele comercializate. În plus, comercianții trebuie să ofere informații corecte și complete consumatorilor, astfel încât aceștia să poată face achiziții informate. Nerespectarea acestor cerințe poate duce la sancțiuni substanțiale, cu amenzi între 1.000 și 30.000 lei pentru contravenții.