Astfel, potrivit Deciziei, Romania a fost autorizata sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala a sumei de 65.000 Euro la cursul de schimb din data aderarii sale la Uniunea Europeana. Aceasta Decizie a fost aprobata la solicitarea Romaniei din anul 2011, adresata Comisiei Europene, de a autoriza introducerea unei masuri speciale de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE.

Anterior emiterii respectivei Decizii, potrivit Directivei 2006/112/CE, plafonul de la care firmele erau obligate sa plateasca TVA, era in cuantum de 35.000 Euro, pana la o cifra de afaceri inferioara acestei sume fiind scutite de inregistrarea ca si platitori de TVA.

Decizia sus – mentionata isi produce efecte doar pana la data de 31.12.2014, astfel cum este cuprins in textul Deciziei care mentioneaza ca: “se aplica pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a plafonului cifrei de afaceri pana la nivelul caruia persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau pana la data de 31 decembrie 2014, daca intrarea in vigoare a directivei sus – mentionate este ulterioara acestei date”.

Pe cale de consecinta, incepand cu 01 ianuarie 2015, exista o incertitudine cu privire la reglementarea ce urmeaza a fi aplicabila, avand in vedere faptul ca Decizia a avut un caracter derogativ special de la prevederile Directivei Uniunii Europe, iar Ministerul de Finante nu a reglementat pana la aceasta data situatia, respectiv nu a reglementat modalitatea de aplicare din 2015 a plafonului de la care firmele sunt obligate sa se inregistreze ca si platitori de TVA, respectiv daca se va reveni la prevederile anterioare Deciziei sau daca se va emite o noua Decizie de derogare in acest sens.