Zeci de mii de firme se înfiinţează anual în România.  De multe ori, se întâmplă însă ca viitorii patroni să nu ia în calcul încă de la înfiinţarea societății comerciale problemele ce pot apărea pe parcurs, probleme legate în special de disputele dintre asociați, de modalitatea de vot sau de atribuțiile acordate administratorului. Apelând la consultanţa unui avocat specializat în înființări de firme și drept comercial, vă puteţi asigura că toate aceste dificultăţi sunt surmontate din start, susţin avocații specializați în înființări de societăți comerciale și drept corportist ai casei de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Societatea cu răspundere limitată se înfiinţează la Registrul Comerţului din raza căruia își are sediul social. Aceasta poate avea un domeniu principal și mai multe domenii de activitate secundare, unul sau mai multi asociaţi, care vor răspunde faţă de clienţii societaţii numai în limita capitalului social subscris şi vărsat de fiecare dintre ei. De-a lungul carierei, Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, a gestionat o multitudine de spețe în care asociații au întâmpinat probleme după înfiinţare, din cauză că neglijaseră anumite aspecte juridice. Aceste probleme nu ar fi apărut dacă se apela din start la sfatul unui profesionist.

„Majoritatea spețelor de drept societar sunt legate de modalitatea în care se iau hotărârile adunării generale a asociațiilor, de drepturile și obligațiile asociaţilor și de puterile conferite administratorilor sau consiliului de administrație. Or, atunci când se înfiinţează o societate comercială sau după înființare un avocat specializat în drept corporatist poate consilia clientul cu privire la felul în care se stabilesc drepturile și obligațiile asociaților majoritari sau minoritari, cu privire la atribuțiile care pot fi lăsate în sarcina administratorului sau cu privire la drepturile de vot din cadrul adunării generale a asociaţilor. Totodată, avocatul poate consilia în legătură cu aspectele privind moştenitorii şi drepturile acestora şi cu privire la răspunderea administratorilor”, a spus avocatul coordonator Radu Pavel.

De-a lungul timpului, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a gestionat o mulţime de speţe în care o parte din asociați au luat anumite, hotărâri prejudiciind alți asociați, caz în care au fost promovate în instanță acțiuni de anulare de hotărâri AGA.

„Din fericire, în aceste cazuri s-a intervenit în timp util, întrucât există un termen de 15 zile de la luarea hotărârii când aceasta mai poate fi atacată în instanță. În genere, toate spețele care țin de drept corporatist sunt marcate de termene limită stricte, așa încât este indicat să se apeleze la un consultant profesionist care poate acționa prompt, prevenind astfel apariția unor situații ce pot prejudicia major activitatea societății. De asemenea, am gestionat spețe ce vizau atragerea răspunderii administratorului, pentru prejudicii aduse societății comerciale. De exemplu, au existat cazuri în care administratorii, având drept de semnătură în bancă, au retras sume importante din conturile societății comerciale, au încheiat contracte frauduloase, au făcut plăți fictive sau au plătit servicii sau bunuri la un preț mult mai mare. Și în aceste situații, dacă nu se intervine la timp, scade substanțial șansa ca prejudiciile să mai fie recuperate”, a mai spus avocatul Radu Pavel.

De asemenea, acesta a atras atenţia asupra faptului că obiectul de activitate principal şi secundar al societăţii comerciale trebuie să fie exact determinat şi să cuprindă întreaga paletă de activităţi desfăşurată de client. „Dacă societatea realizează activităţi care nu sunt în actul constitutiv sau au fost trecute dar nu au fost autorizate, autorităţile fiscale pot confisca tot venitul aferent acestor activităţi”, spune avocatul Radu Pavel.

De-a lungul timpului, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a înfiinţat toate tipurile de societăţi comerciale cu răspundere limitată, de la societăţi de consultanţă pentru diverse industrii, la societăţi de producţie, metalurgice, de servicii IT, firme de construcţii, firme ce activează în domeniul minierit sau în alt domeniu energetic, dezvoltatori imobiliari, firme din domeniul alimentar, retail, car-sharing, distribuitori auto etc. De asemenea, societatea de avocatură a înfiinţat societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acțiuni, consiliindu-le ulterior în diverse tranzacţii, cum ar fi fuziuni sau achiziţii. Un avocat specializat în drept corporatist poate consilia clientul în privinţa înfiinţării firmei, efectuând totodată procedura în cel mai scurt timp, susţin reprezentanţii departamentului de înființări firme și drept comercial ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție.Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2019, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pelocul 2 înRomânia în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevant expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigious ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.

STATISTICĂ PRIVIND STRUCTURA MANAGEMENTULUI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

În primele cinci luni ale anului, în România s-au înfiinţat 68.230 de firme, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi PFA-uri, cu 11% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2018. Numărul total societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi PFA-uri înfiinţate în luna mai a fost de 7.961.

 

            Cei mai mulţi responsabili de firme au vârsta cuprinsă între 40 şi 49 de ani

Aproximativ 30% din persoanele împuternicite ale firmelor înființate în România au vârsta cuprinsă între 40 şi 49 de ani, în timp ce 27,5% se încadrează în categoria 30-39 de ani. Categoria cel mai slab reprezentată în rândul administratorilor de firme înființate în România este cea a persoanelor cu vârsta de până la 29 de ani, inclusiv. Astfel, mai puţin de 10% din administratorii de firme au mai puţin de 30 de ani. Slab reprezentată este şi categoria persoanelor cu vârste de peste 60 de ani, în condiţiile în care doar 14% dintre administratorii de firme au depăşit această vârstă.

La sfârşitul lunii mai, în România existau 960.000 de persoane juridice care aveau aproximativ  1,12 milioane de persoane împuternicite.

40% din titularii PFA-urilor şi membrii întreprinderilor familiale sunt femei

Femeile reprezintă doar 37% din asociaţii şi acţionarii persoanelor juridice înființate în România. La sfârşitul lunii mai, în România existau 960.000 de persoane juridice în România care aveau aproximativ  1,4 milioane de asociaţi şi acţionari.

Femeile sunt ceva mai bine reprezentate când vine vorba de  PFA-uri, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Astfel, 40% dintre titularii şi membrii acestor categorii de întreprinderi sunt femei. Numărul de PFA-uri, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale înființate în România era de 374.000, la sfârşitul lunii mai.