Protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR) are o importanță din ce în ce mai mare, deoarece tot mai mulți oameni își încredințează zilnic datele cu caracter personal mai multor companii. Având în vedere faptul că obiectivul protecției datelor cu caracter personal (GDPR) este de a oferi mai multă protecție persoanelor fizice, acesta fiind motivul pentru care este esențial ca fiecare companie, care procesează date personale în România, să respecte legislația GDPR. În caz contrar, se vor aplica amenzi grele acestor companii.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în drept comercial și legislația GDPR din România, care vă poate sfătui în redactarea sau revizuirea documentelor necesare sau consilierea cu privire la implementarea politicilor GDPR și transpunerea GDPR în România în relațiile de muncă din România.

Ce este protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR)? Este un termen folosit greșit?

Protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR) este procesul de protejare a datelor importante împotriva corupției, compromisului sau pierderii și de asigurare a capacității de restabilire a datelor într-o stare funcțională în cazul în care se întâmplă ceva ce ar putea face datele inaccesibile sau inutilizabile.

Protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR) garantează că datele nu sunt corupte, sunt accesibile numai în scopuri autorizate și respectă cerințele legale sau de reglementare aplicabile. Scopul său este de a găsi un echilibru între drepturile individuale de confidențialitate, permițând în același timp ca datele să fie utilizate în scopuri comerciale.

Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR) nu se referă la protecția datelor, ci la protecția persoanelor, deoarece reglementează informațiile despre persoana sa care sunt valoroase pentru aceasta. În plus, se referă numai la datele cu caracter personal care sunt legate de anumite persoane, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, detaliile bancare.

Care este domeniul de aplicare al GDPR? Cui i se aplică?

În ceea ce privește aplicabilitatea GDPR, dacă operați o afacere sau o organizație care manipulează date cu caracter personal, atunci sunteți obligat să respectați toate regulile din GDPR, inclusiv cele șapte principii ale GDPR găsite în capitolul 2 din GDPR. În ceea ce privește domeniul de aplicare teritorial al GDPR, articolul 3 din GDPR este relevant. GDPR se aplică oricărei organizații care operează în UE, precum și oricărei organizații din afara UE care oferă bunuri sau servicii clienților sau întreprinderilor din UE. Asta înseamnă că aproape fiecare corporație majoră din lume are nevoie de o strategie de conformitate GDPR.

Cum poate o companie să respecte GDPR?

Organizațiile cu mai puțin de 250 de angajați ar trebui să efectueze o evaluare a impactului asupra protecția datelor cu caracter personal în România (GDPR), deoarece aceasta va facilita respectarea celorlalte cerințe ale GDPR. În lista de activități de prelucrare, compania românească ar trebui să includă: scopurile prelucrării datelor în România, ce fel de date procesați în România, cine are acces la acestea în organizația dvs., orice părți terțe (și unde se află) care au acces la ele, ce faceți pentru a proteja datele din România (de exemplu, criptarea) și când intenționați să le ștergeți (dacă este posibil).

Un avocat specializat în drept comercial și legislația GDPR în România vă poate consilia în ceea ce privește aplicabilitatea GDPR, eventuale posibile amenzi, precum și implementarea politicilor GDPR în România.

Unde este transpus GDPR în România?

Întrucât GDPR, care a fost elaborat și adoptat de Uniunea Europeană (UE), este un regulament, fiecare stat membru al UE, inclusiv România, este obligat să îl transpună în legislația națională în termen de doi ani de la adoptarea acestuia.

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDP) este garantul respectării drepturilor fundamentale la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal.

Ce se întâmplă dacă o companie încalcă GDPR în România?

În conformitate cu GDPR, organizațiile care nu respectă și/sau suferă o încălcare a datelor cu caracter personal în România s-ar putea confrunta cu o amendă în România. În cele mai grave cazuri, această amendă ar putea fi de până la 17 milioane de euro, sau 4% din cifra de afaceri anuală a unei companii.

Atunci când se decide impunerea unei amenzi în România în urma unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal în România , trebuie luați în considerare anumiți factori, cum ar fi:

  • Gravitatea și durata încălcării securității datelor cu caracter personal
  • Dacă încălcarea securității datelor cu caracter personal a fost intenționată sau neglijentă
  • Dacă societatea a avut o încălcare anterioară a datelor cu caracter personal
  • Tipul de date cu caracter personal implicate în încălcare
  • Dacă încălcarea securității datelor cu caracter personal afectează drepturile și libertățile persoanelor afectate.

Mai mult decât oricare dintre consecințele de mai sus, poate cea mai mare ramificare a nerespectării GDPR în România este deteriorarea reputației companiei dvs., care poate fi uneori dincolo de reparații. Firma română de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în drept comercial și legislația GDPR din România, care vă va putea ghida în vederea implementării unor politici GDPR puternice pentru a evita sancțiunile sau amenzile.

În concluzie, scopul GDPR este de a oferi claritate și coerență pentru protecția datelor cu caracter personal în România. În ceea ce privește aplicabilitatea GDPR, acesta impune norme organizațiilor din România care oferă bunuri și servicii persoanelor din UE sau care colectează și analizează date legate de rezidenții UE. GDPR stabilește drepturi sporite de confidențialitate personală și o datorie sporită pentru protejarea datelor prin implementarea politicilor GDPR.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.