Angajarea unei persoane în România presupune parcurgerea unor etape pe care fiecare angajator trebuie sa le aibă în vedere de fiecare dată când dorește să angajeze un nou angajat. Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul muncii, drept civil și GDPR care vă poate oferi consultanță cu privire la etapele care trebuie parcurse în astfel de cazuri, precum și asistență juridică în vederea redactării și/sau revizuirii documentelor necesare, precum contractul individual de muncă, fișa postului, regulamentul de ordine interioară, sau sfătuirii cu privire la implementarea politicilor GDPR în relațiile de muncă.

Aspecte relevante prealabile angajării în România.

Orice salariat este obligat să încheie un contract individual de muncă cu angajatorul său, cu cel puțin o zi înainte de începerea activității.

Printre elementele esențiale pe care trebuie să le includă orice contract individual de muncă se numără: datele de identificare ale părților, durata contractului de muncă, locul desfășurării activității salariatului, funcția sau ocupația acestuia, durata concediului său de odihnă și salariul său de bază, putând fi prevăzute și alte aspecte.

De asemenea, angajatorul va întocmi și fișa postului angajatului, care cuprinde atribuțiile și sarcinile acestuia și care este parte integrantă din contractul individual de muncă.

Având în vedere că orice persoană poate fi angajată numai în baza unui certificat medical, o altă condiție prealabilă este legată de efectuarea analizelor medicale înainte de încheierea contractului individual de muncă.

Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul muncii, drept civil și GDPR, care vă poate acorda asistență juridică cu privire la redactarea și/sau revizuirea contractului individual de muncă și a documentelor aferente, precum și cu privire la orice alte obligații ale angajatorului prealabile angajării fiecărui salariat.

Aspecte relevante pe perioada desfășurării contractului de muncă în România.

Atât la angajare, cât și pe durata desfășurării activității salariatului, angajatorul are obligația de a se asigura că angajatul a efectuat instructajul de securitate și sănătate în muncă.

Scopul procedurii este ca angajatul să-și însușească cunoștințe și să își formeze deprinderi de securitate la locul de muncă și să cunoască riscurile activității profesionale pe care o desfășoară.

De asemenea, angajatorul se va asigura că respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), întocmind politicile aferente în acest sens, find implementate proceduri interne. Astfel, angajatorul va implementa măsuri tehnice, organizatorice și politici adecvate de protecție a datelor și va ține un registru de prelucrare prin care va demonstra conformitatea acestora.

Mai mult, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) prevede expres situațiile în care angajatorul, în calitate de operator de date cu caracter personal sau împuternicit, este obligat să numească un responsabil cu protecția datelor (DPO) intern (angajat) sau colaborator extern.

Pentru o funcționare optimă a activității, angajatorul trebuie să asigure funcționarea activităților de resurse umane (HR) și salarizare (payroll) necesare fiecărei companii.

Prin urmare, angajatorul, fie va organiza  departamente specializate de HR și payroll în cadrul companiei, fie va apela la externalizarea acestor servicii către firme specializate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în dreptul muncii, drept civil și GDPR care să vă poată sfătui cu privire la aspectele relevante pe care trebuie să le aveți în vedere în calitate de angajator, atât la angajarea salariatului, cât și pe parcursul desfășurării contractului de muncă al acestuia, precum și cu privire la implementarea politicilor GDPR în relațiile de muncă.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Care sunt pașii și aspectele importante pe care un angajator trebuie să le aibă în vedere la angajarea unei persoane în România?

Angajarea unei persoane în România implică următoarele etape și aspecte importante:
Contract Individual de Muncă (CIM): Trebuie încheiat un contract individual de muncă între angajator și angajat. Contractul trebuie să conțină informații precum datele de identificare ale părților, funcția sau ocupația angajatului, locul de muncă, durata contractului, salariul și alte clauze relevante.

Fișa Postului: Trebuie întocmită o fișă a postului care descrie atribuțiile și responsabilitățile angajatului în cadrul companiei.

Analize Medicale: Înainte de încheierea contractului, angajatul trebuie să efectueze analize medicale pentru a dovedi că este apt să lucreze în funcția respectivă.

Instruire în SSM: Angajatorul trebuie să asigure instruirea angajatului privind securitatea și sănătatea în muncă, astfel încât acesta să cunoască riscurile și regulile de siguranță la locul de muncă.

GDPR: Angajatorul trebuie să se asigure că respectă prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) atunci când prelucrează datele personale ale angajaților. Este important să se pună în aplicare politici și proceduri pentru protecția datelor personale.

Contracte Specifice: În funcție de specificul muncii, pot fi necesare acorduri suplimentare, cum ar fi clauze de confidențialitate, acorduri de non-concurență etc.

Care este rolul avocatului specializat în dreptul muncii, drept civil și GDPR în acest context?

Avocatul specializat în dreptul muncii, drept civil și GDPR poate oferi asistență în parcurgerea corectă a etapelor de angajare. Acesta vă poate ajuta cu redactarea și revizuirea contractelor individuale de muncă, a fișelor postului și a altor documente necesare, asigurându-vă că acestea sunt conforme cu legislația și că protejează interesele angajatorului și ale angajatului. De asemenea, avocatul poate sfătui cu privire la implementarea politicilor GDPR în relațiile de muncă și vă poate ghida în privința măsurilor legale necesare pentru a proteja datele personale.

Cum se asigură angajatorul că respectă prevederile GDPR în relațiile de muncă?

Pentru a respecta prevederile GDPR în relațiile de muncă, angajatorul trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor personale ale angajaților. Aceasta include implementarea politicilor GDPR și a procedurilor interne, precum și ținerea unui registru de prelucrare a datelor. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, angajatorul poate fi obligat să numească un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO).