Astfel, in vechea reglementare, respectiv in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, se prevedea expres, la art. 24, faptul ca: “Promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real in legatura cu acesta si actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Acest articol a fost abrogat prin Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene de modificare si completare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 434 din data de 17.07.2013.

Pe cale de consecinta, incheierea antecontractului avand ca obiect un bun imobil, in forma autentica, are un caracter facultativ insa, pe de alta parte, reprezinta un element obligatoriu pentru inscrierea in cartea funciara a antecontractului.

Avantajul inscrierii in cartea funciara a unui antecontract, pentru promitentul cumparator, este constituirea avansului achitat promitentului vanzator, ca si ipoteca legala in favoarea sa, ceea ce inseamna ca, in cazul in care promitentul vanzator nu mai doreste instrainarea bunului si perfectarea contractului de vanzare, promitentul cumparator are dreptul de a urmari si executa silit bunul pentru a-si recupera avansul platit.

Insa, spre deosebire de prevederile anterioare, antecontractul ramane inscris in Cartea Funciara doar pentru o perioada de 6 luni de la data expirarii termenului stabilit de parti pentru incheierea contractului de vanzare, termen dupa care acesta poate fi radiat.

Termenul de 6 luni de la data expirarii termenului stabilit de parti pentru incheierea contractului de vanzare, reprezinta si termenul in care promitentul cumparator poate solicita instantei de judecata competente pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract, daca toate conditiile de validitate sunt indeplinite, acest termen fiind unul de decadere. Dupa cele 6 luni, dreptul la actiune se prescrie.