Potrivit Proiectului, cele mai importante modificari privesc: impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata, accizele si alte taxe speciale, veniturile din activitati independente, finantarea unor cheltuieli de sanatate si prorogarea unor termene.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, Proiectul prevede printre altele:

1.     Eliminarea din Codul fiscal, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, a prevederilor referitoare la obligatiile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar.

2.     Precizarea exceptiilor de la obligatiile privind organizarea si conducerea evidentei contabile in Codul fiscal, in cadrul categoriilor de venituri.

3.     Instituirea obligatiei privind completarea Registrului de evidenta fiscala. Modelul si continutul acestui registru vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, Proiectul prevede, printre altele:

1.     Definirea serviciilor de radiodifuziune si televiziune, pentru a se asigura aplicarea uniforma a noilor reguli privind locul prestarii acestor servicii catre persoane neimpozabile, incepând cu 1 ianuarie 2015;

2.     Schimbarea monedei (din lei in euro) in care se vor intocmi declaratiile speciale de TVA şi in care se va achita suma TVA datorata in statele membre de consum de catre persoanele impozabile, care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepând cu data de 1 ianuarie 2015.

3.     Instituirea de prevederi potrivit carora, in contextul aplicarii regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepând cu data de 1 ianuarie 2015, in cazul in care România este statul membru de inregistrare, din sumele transferate fiecarui stat membru de consum se va retine un procent, conform Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata (reformare);

 

In ceea ce priveste accize şi alte taxe speciale, Proiectul prevede, printre altele:

1.     Incepând cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura utilizând nivelul in lei practicat in anul 2014. Incepând cu anul 2016, nivelul astfel obtinut se actualizeaza anual cu creşterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pâna la data de 15 octombrie.

2.     In cazul tigaretelor, prin stabilirea in lei a nivelului accizei minime s-a constatat ca nivelul de 90 de euro/1000 tigarete, nivel minim impus prin Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, si care era negociat a fi atins la 1 ianuarie 2018, va fi atins la 1 aprilie 2015. In consecinta calendarul de crestere graduala a accizei minime pentru tigarete cuprins in anexa 6 a Codului fiscal nu se mai justifica, aceasta anexa fiind abrogata.  Stabilirea in lei a cuantumului accizelor datorate bugetului de stat implica şi stabilirea anuala in lei a accizei specifice pentru tigarete. Având in vedere ca determinarea anuala a acestei componente a accizei pentru tigarete este un procedeu pur tehnic, care presupune numai efectuarea unor calcule şi care nu necesita avizul altor institutii, in vederea fluidizarii procesului legislativ si pentru operativitate, se propune ca acciza specifica sa fie aprobata prin Ordin al ministrului finantelor publice.

3.     Totodata, pentru unitate de tratament, nivelul impozitului datorat pentru titei precum si accizele datorate pentru alte produse decât cele pentru care se datoreaza accize armonizate cu directivele europene, va fi exprimat tot in lei pe unitatea de masura, cu actualizare la indicele preturilor de consum din ultimele 12 luni.

4.     In acelaşi sens, se impune stabilirea in lei a nivelului diferentiat al accizelor care se restituie operatorilor economici pentru motorina utilizata drept carburant in transportul rutier de marfuri şi de persoane.

5.     Totodata, s-a introdus o formula de calcul, ca masura tranzitorie pentru anul 2015, prin care se reglementeaza modul in care se stabileste cuantumul garantiilor minime si maxime, stabilite in euro si prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.