Trecem din nou printr-o perioadă de boom a pieței imobiliare în România, numărul tranzacțiilor fiind în creștere de la un an la altul. În cadrul tranzacției, atunci când se face transferul de proprietate, actele sunt verificate de notari, dar există multe alte aspecte la care trebuie să fiți atenți înainte de  a semna contractul de vânzare-cumpărare. Avocații specializați în due diligence, construcții și tranzacții imobiliare de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă prezintă cele cinci aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere când faceți o astfel de achiziție.

Iată care sunt acestea.

Titlul de proprietate este cel mai important document. Trebuie ținut cont de faptul că un imobil poate fi dobândit prin lege, convenţii şi hotărâre judecătorească, dar pot avea şi alte persoane dreptul de a locui sau a se folosi de proprietate, fără a fi proprietarul de drept al respectivului imobil. Totodată, o persoană cu drept de uz, de uzufruct, de servitute sau superficie nu are voie să vândă întreaga proprietate în cauză.

Încheierea de întabulare este un alt document foarte important. Dreptul de proprietate este opozabil faţă de terţi prin înscrierea sa în cartea funciară şi întabularea dreptului de proprietate. Aceasta se obţine de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de către un delegat împuternicit de notar sau de către un expert autorizat. De regulă, aceasta se obţine odată cu dosarul cadastral şi este primul lucru ce trebuie obţinut înaintea extrasului din cartea funciară.

Extrasul din cartea funciară de autentificare se obţine de către notarul care autentifică actele şi, concomitent, blochează cartea funciară pentru ca nici o altă operaţiune (în afara celei de înstrăinare respectivă) să nu poată fi făcută până la perfectarea actelor. Acesta trebuie să conţină următoarele informaţii:

  • Numele proprietarului – trebuie să fie identic cu numele din cartea de identitate a vânzătorului. Dacă e cazul, interesați-vă de vânzarile succesive;
  • Numărul de ordine şi numărul cadastral al fiecărui imobil;
  • Suprafaţa terenului – măsurătorile cadastrale;
  • Dacă imobilul respectiv este grevat de vreo sarcină, dacă are instituită vreo servitute, superficie, dacă există eventuale notări ale litigiilor ce au ca obiect acest imobil

Un alt document necesar pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare este certificatul fiscal. Acesta atestă faptul că proprietarul este la zi cu plata impozitelor la stat pentru respectiva locuinţă. Documentul este eliberat de către administraţia financiară de care aparţine imobilul şi certifică, la rândul său, numele proprietarului.

Un alt document ce trebuie obținut în vederea tranzacției imobiliare este certificatul energetic.

Desigur, dacă este vorba de o tranzacție complexă, este indicat să apelați la un avocat specializat în due diligence, construcții și tranzacții imobiliare. Acesta se poate ocupa de întocmirea dosarului necesar și poate efectua verificarea prealabilă a imobilului, procedura de due diligence, pentru a preveni eventualele probleme ce pot apărea, recomandă societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.