Zeci de mii de societăți comerciale din România se află încă în insolvență. Multe au ajuns în această situație din cauza crizei financiare, iar altele din cauza managementului defectuos. Persoanele sau companiile care au de recuperat datorii de la aceste firme trebuie să știe că, în anumite situații, pot trage la răspundere managerii sau administratorii firmelor insolvente. Dacă demersul este unul încununat de succes, atunci își vor putea recupera prejudiciul chiar de la aceste persoane, atarg atenția avocații de la Pavel, Mărgărit și Asociații, societate de avocatură specializată în restructurări de firme și insolvență.

 

Astfel potrivit Legii nr. 85/2014, ce reglementează domeniul insolvenței, atragerea la răspundere a persoanei din vina căreia compania a intrat în insolvență poate avea loc o singură dată și numai în cadrul procedurii de insolvență.

 

Așadar, formularea unei cereri de atragere a răspunderii după ce procedura s-a închis este inadmisibilă. Cu alte cuvinte, cererea de atragere a răspunderii personal-patrimoniale formulată după data închiderii procedurii nu va fi considerată ca fiind făcută în termen și va fi respinsă de instanța de judecată ca inadmisibilă.

 

Potrivit Legii nr. 85/2014, persoanele ce pot fi trase la răspundere sunt membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului.

 

Așadar, persoanele ce pot fi trase la răspundere sunt administratorii, directorii, cenzorii. După cum subliniază legea, enumerarea nu este una exhaustivă, pentru a lăsa loc adăugării altor funcții care decurg din calitatea de organ de conducere.

 

În ceea ce privește cenzorii, aceștia nu sunt membri ai vreunui organ de conducere, ci ai unui grup de supraveghere și control și nu exercită vreo atribuție de conducere a societății, puterile lor fiind limitate, în principal, la supravegherea gestiunii societății, la verificarea legalității întocmirii și ținerii documentelor de raportare și evidență financiar-contabilă și la controlul inopinat al gestionării lichidităților societății.

 

Deși cenzorii nu sunt membri ai vreunui organ de conducere, ci ai unui grup de supraveghere și control și nu exercită vreo atribuție de conducere a societății, totuși, cei de rea-credință sau cei onești dar neglijenți, vor răspunde la rândul lor, ceea ce va conduce la creșterea masei active.

De asemenea, același lucru s-ar putea întâmpla cu o societate de audit care a luat locul și a preluat atribuțiile cenzorilor.

 

Un avocat specializat în restructurări și insolvență poate să identifice cu ușurință persoanele responsabile de intrarea companiei în insolvență. De asemenea, un avocat specializat poate depune în numele clientului demersurile legale pentru recuperarea prejudiciului de către creditor.

 

În ultimii ani, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat în instanță atât creditori, cât și manageri sau adminstratori de companii asupra căreia fusese atrasă răspunderea patrimonială, în cele mai multe cazuri clienții obținând  câștig de cauză.

 

 

*****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.